SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Technical Translation III (FR-CS) - AMPF00004
Title in English: Překlad odborných textů III (FR-CS)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

Jednosemestrální předmět odborného překladu dokumentů s technickou, přírodovědnou, hospodářskou a právní tematikou v žánrovém rozsahu od popularizačních textů k vědeckému stylu (zprávy, interní sdělení, příručky, návody, smlouvy, popularizující a odborné články). Převažuje směr překladu do češtiny. Předmět tematicky navazuje na Překlad odborných textů I a II (zejm. právní a hospodářské texty) a dále seznamuje s tématy novými (technické a přírodovědné texty). Rozvíjí překladatelskou i komunikační kompetenci, překladatelské techniky, etiku a profesionální postup s využitím IT. Vzhledem k vysokému stupni konvenčnosti formy je důraz kladen na osvojování terminologie a textových šablon. Cílem předmětu je kromě komunikační kompetence v dané oblasti vybavit studenta specifickými strategiemi nutnými pro profesionální výkon při překladu z těchto oborů podle požadavků trhu (vyhledávání srovnatelných dokumentů v cílovém jazyce, využití terminologických databází a zdrojů věcných informací).
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

Účast min. 75%, domácí příprava podle zadání.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

BRUNEL, A. – ŠOTOLOVÁ, J. Stylistická analýza českých a francouzských textů. FF UK, 2012.

ČMEJRKOVÁ, S. – DANEŠ, F. – SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: 1999.

GOUADEC, D. Le traducteur, la traduction et l´entreprise. Afnor, 1989.

GUIDÈRE, M. La communication multilingue. Traduction commerciale et institutionnelle. 2008.

KOCOUREK, R. La langue française de la technique et de la science. Wiesbaden: Brandstetter Verlag, 1991.

MONTALT, V. – GONZÁLEZ DAVIES, M. Medical translation step by step. Manchester: 2005.

NORD, Ch. La traduction : une activité ciblée. Introduction aux approches fonctionnalistes. Arras: 2008.

ŠKÁROVÁ, M. a kol. Vzory smluv a podání. Praha: Linde, 2014.

Wagner, E. – Bech, S. – Martínez, J. M. Translating for the European Institutions. Manchester: 2002.

 

Institucionální internetové zdroje:

Eurlex: http://eur-lex.europa.eu

Legifrance: www.legifrance.gouv.fr

Portál veřejné správy: http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/

 

Odborné slovníky:

KIDLESOVÁ, Z. – PRIESOLOVÁ, J. – BROULAND, P. Hospodářský slovník francouzsko-český/česko-francouzský. Plzeň: Fraus, 2003.

HOBZOVÁ, L.Francouzsko-český/česko-francouzský lékařský slovník. Praha: Grada, 2000.

KOL. Lexique des termes juridiques.: Paris: Dalloz, 2005.

LARIŠOVÁ, M. Francouzsko-český/česko-francouzský právnický slovník. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html