SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
How to translate in a digitalised world - AMPAPV019
Title: Jak překládat v digitalizovaném světě
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Kryštof Herold (31.01.2023)
Volitelný seminář pro studenty a studentky navazujícího Mgr. studia a vyšší ročníky Bc. (primárně angličtina). Předmět se snaží zodpovědět některé palčivé otázky začínajících profesionálních překladatelek a překladatelů, například: Dá se tím uživit? Nahradí mě stroj? Budu do konce života sedět u počítače? A nezblázním se z toho? Kurz se věnuje vybraným překladatelským rolím, výzvám a obtížím v digitalizované společnosti.

Témata jsou uváděna kratšími přednáškami o teorii a současné praxi. Značný prostor bude věnován diskuzi a vzájemnému sdílení zkušeností. Praktická část kurzu stojí na několika úkolech, při kterých si studenti a studentky procvičí translatologické dovednosti, například kritiku překladu, která přesahuje pouhé „vyzobávání“ chyb, a prezentaci vlastních zjištění. K vybraným tématům bude pozván host z praxe.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Kryštof Herold (20.01.2023)

·         docházka: max. dvě neomluvené absence; předem omluvená absence (stačí poslat e-mail) je OK, pokud celková absence nepřesáhne ½ kurzu

·         příprava a aktivní účast

·         dva zápočtové referáty (budou zadány průběžně)

Literature - Czech
Last update: Mgr. Kryštof Herold (14.02.2023)

Doporučená literatura (vesměs nepovinná)

Základní teorie

·         Levý, Jiří. 2012. Umění překladu. Praha: Apostrof.

·         Newmark, Peter. 1988. A Textbook of Translation. New York: Prentice-Hall International.

·         Nord, Christiane. 1991. Text Analysis in Translation: Theory, Methodology, and Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis. Amsterdam: Rodopi.

·         Popovič, Anton. 1975. Teória umeleckého prekladu. Bratislava: Tatran.

·         Toury, Gideon. 1995. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.

 

Kritika překladu

·         Benjamin, Walter. 1923. „The Task of the Translator“. http://www.ricorso.net/rx/library/criticism/guest/Benjamin_W/Benjamin_W1.htm

·         Knittlová, Dagmar a kol. 2010. Překlad a překládání. (Kapitola 7: Kritika překladu)

·         Rose, Marilyn Gaddis. 1997. Translation And Literary Criticism: Translation As Analysis. Manchester: St. Jerome Publishing.

 

Dobrovolničení, aktivismus

·         Gould, Rebecca Ruth — Tahmasebian, Kayvan (eds.). 2020. The Routledge Handbook of Translation and Activism. Oxon & New York: Routledge.

·         Wikipedia. Wikipedie:WikiProjekt Překlad/Rady. https://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:WikiProjekt_P%C5%99eklad/Rady

 

Titulkování

·         Netflix. Czech Timed Text Style Guide. https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/115002884887-Czech-Timed-Text-Style-Guide

·         Netflix. Timed Text Style Guide: General Requirements. https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/215758617-Timed-Text-Style-Guide-General-Requirements

·         Netflix. Timed Text Style Guide: Subtitle Timing Guidelines. https://partnerhelp.netflixstudios.com/hc/en-us/articles/360051554394-Timed-Text-Style-Guide-Subtitle-Timing-Guidelines

·         Pošta, Miroslav. 2012. Titulkujeme profesionálně. Praha: Apostrof.

·         Pošta, Miroslav. 2019. Titulkujeme: audiovizuální překlad v otázkách a odpovědích. Praha: Apostrof.

 

Digitální trh a technologie

·         A2 #16/2021 na téma gig economy

·         Alarm. Články o gig economy (kapitalismu platforem): https://a2larm.cz/tema/kapitalismus-platforem/

·         AVTE. 2021. Machine Translation Manifesto. https://avteurope.eu/avte-machine-translation-manifesto/

·         Pošta, Miroslav. 2017. Technologie ve službách překladatele. Praha: Apostrof.

·         Stelmaszak, Marta. 2014. The Business Guide for Translators.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Kryštof Herold (20.01.2023)

Obsah kurzu:

·         Dobrovolnictví, neplacené stáže a první zakázky (sociální a kulturní kapitál místo ekonomického?)

·         Tvorba a úprava životopisu

·         Teorie a praxe titulkování v časech Netflixu

·         Překlad a tlumočení na filmovém festivalu – přednáška/diskuze s hostem

·         Na volné noze – sebeprezentace na sítích, komunikace s klienty, cena naší práce a stanovení sazeb, dedlajny, e-maily a zlozvyky překladatelských agentur

·         Specifika digitálních textů – proměnné, gender, plurál a podobné oříšky v dynamickém obsahu webů a aplikací

·         Užitečné technologie (CAT, korpusy, slovníky) vs. robotizace práce

·         Strojový překlad a posteditace – přednáška/diskuze s hostem

·         Kolegové, nebo konkurenti? – profesní weby a diskuzní skupiny na sociálních sítích

·         Zvládání stresu a prevence vyhoření – přednáška/diskuze s hostem

 

Větší praktické úkoly:

·         Kritika překladu: české titulky k netradičním pořadům na platformách VOD (např. The Midnight Gospel nebo How to with John Wilson)

·         Reflexe překladatelského procesu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html