SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
European Union: decision making processes and powers - AMPAPV003
Title in English: European Union: decision making processes and powers
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AMTAPV013
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Středová (23.10.2016)

Doporučená literatura v češtině:

ABC práva Evropských společenství. Praha: 2004.

Jak funguje Evropská unie (Průvodce institucionálním rámcem). EK: Generální ředitelství pro komunikaci, 2014.

ČEJKA, M - MOŘKOVÁ, L. (eds.), Česká republika a Evropská unie. Brno: 2002.

FAJMON, H., Současnost a budoucnost českého zemědělství v EU. CDK, 2010.

GOLA, P., Evropská unie – v otázkách a odpovědích. Nakladatelství Radek Veselý, 2010.

HANUŠOVÁ H. - KALOUDA, F., Evropská unie – evropské ekonomické prostředí. Praha: 1999.

HLAVATÁ, K. - KRUMPHOLCOVÁ, E., Evropská unie v kostce. Praha: 2008.

KARLAS, J. a kol., Jak předsedat Evropské unii? Návrh priorit předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009. Praha: 2008.

KUBÁT, M. Východní rozšíření Evropské unie. Brno: 2003.

MEJSTŘÍK, M. - PEČENÁ, M. - TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví. Basic principles of banking. Praha: 2008.

MIKEŠTÍK, A. Evropská unie od A do Z. Praha: 1997.

MOREAU DEFARGES, P., Evropské instituce. Praha: 2002.

PAJAS, P. - ROSSITER, T. (eds.). O Evropské unii. Praha: 2000.

PITROVÁ M. Institucionální struktura Evropské unie. Brno: 2000.

PITROVÁ, M. a kol. Postlisabonské procesy v Evropské unii. MUNI Press, 2015.

PITROVÁ, M. - FIALA, P. Evropská unie. Eurocentrum Brno (3. doplněné a aktualizované vydání) 2012.

POMAHAČ, R. Evropské právo. Praha: 2003.

TOMÁŠEK M. a kol. Právo Evropské unie. Leges, 2013.

VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje EU. Praha: 2005.

Doporučená literatura v angličtině:

EU climate policy explained. European CommissionDG for Climate Action2015.

Indicators of immigrant integration. European Commission, DG for migration and Home Affairs,2015.

Europe in12 lessons. European Commission, DG for Communication,2014.

How the European Union Works. Your guide to the EU institutions. European Commission, DG for Communication, 2014.

BENINGTON, J. - GEDDES, M. Local Partnership and Social Exclusion in the European Union – New forms of Local Social Governance? London and New York: Routledge Studies in Governance and Public Policy. Routledge Taylor &Francis Group, 2013.

JEFFREY. Ch. The Regional Dimension of the European Union. Towards a Third Level in Europe. . London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015.

JORDAN, A. (ed.). Environmental Policy in the European Union. 2nd edition. London: EARTHSCAN: Sterling, VA, 2012.

KEUKELEIRE, S. - DELREUX, T. The Foreign Policy of the European Union. The European Union Series. 2nd edition. Palgrave Macmillan, 2014.

KRÁL, D. - BARTOVIC, V. - ŘIHÁČKOVÁ, V. The 2009 Czech EU Presidency: Contested Leadership at a Time of Crises. Praha: 2009.

Mc CORMICK. J. Understanding the European Union: a concise introduction. The European Union Series. 6th edition. Palgrave Macmillan, 2014.

WALLACE, H. - POLLACK, M. - YOUNG, A. (eds.). Policy making in the European Union. The New European Union Press. Oxford University Press, 2015.

WEISS, T. Building leverage at the EU level? Specialization and coherence in Czech policy towards Eastern European transitionJournal of International Relations & Development advanced online publication 14 August 2015, doi: 10.1057/jird.2015.29.

WEISS, T. Confused and divided: Czech foreign and security policy in the EUEuropean Geostrategy 7 December 2014.

WEISS, T. EU Adjustment to New and Evolving Trends of International SecurityTransworld Working Papers 27/2013

 

www.europa.eu

www.euroskop.cz

http://europa.eu/documentation/index_cs.htm

http://www.euractiv.cz

http://bookshop.europa.eu/en/home

https://publications.europa.eu/en/home

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html