SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Technical Translation I (EN-CS) - AMPA60002
Title: Překlad odborných textů I (EN-CS)
Guaranteed by: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 16 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Tereza Marková, DiS.
Interchangeability : AMPA00002
Is interchangeable with: AMPA00002
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (19.09.2022)
Jednosemestrální předmět překladu odborných, žánrově rozmanitých textů z oblasti hospodářství, obchodu, státní správy, práva a historie pro převod do češtiny. Předmět rozvíjí překladatelskou i komunikační kompetenci, překladatelské techniky a metody, překladatelskou etiku a profesionální postup s využitím IT. Vzhledem k vysokému stupni konvenčnosti formy je důraz kladen na osvojování terminologie a textových šablon. U každého oboru/žánru jsou studenti vedeni k práci se srovnatelnými českými dokumenty, terminologickými databázemi a zdroji věcných informací. Kurs je určen primárně studentům 1. ročníku překladatelství; v případě zbývající volné kapacity pak studentům tlumočnictví, kteří jej mají jako povinně volitelný.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (30.01.2024)

ALCARAZ, E. - HUGHES, B. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome, 2002.

BYRNE, J. Scientific and Technical Translation Explained. A Nuts and Bolts Guide for Beginners. Manchester, UK& Kinderhook, US: St. Jerome, 2012.

CAO, D. Translating law. Bufallo: Multilingual Matters, 2007.

ELIÁŠ, K. Vzory soudních podání. Praha: 1992.

GOUADEC, D. Translation as a Profession. Amsterdam - Philadelphia: Benjamins, 2007.

HOLUB, M. a kol. Vzory právních smluv a podání. Praha: 2012.

CHROMÁ, M. New Introduction to Legal English. Praha: Karolinum, 2007.

GOTTI, M., SARCEVIC, S. (eds.). Insights into specialized translation. Bern, Berlin: Peter Lang, 2006.

KENNY, D. Machine translation for everyone: Empowering users in the age of artificial intelligence. (Translation and Multilingual Natural Language Processing 18). Berlin: Language Science Press, 2022.

HATIM, B. Teaching and Researching Translation. 1st ed. Harlow: Longman, 2001.

KOŘENSKÝ, J. - CVRČEK, F. - NOVÁK, F. Juristická a lingvistická analýza právních textů. Praha: 1999.

MAYORAL, R. Translating Official Documents. Manchester: St. Jerome Pub., 2003.

MONTALT, V. Medical translation step by step. Manchester: St. Jerome Pub., 2007.

MORRIS, M. (ed.). Translation and the Law, ATA Scholarly Series VIII, Amsterdam: Benjamins, 1995.

NITZKE, J., HANSEN-SCHIRRA, S. A short guide to post-editing. (Translation and Multilingual Natural Language Processing 16). Berlin: Language Science Press, 2021.

NORD, Ch. Text Analysis in Translation. Amsterdam - New York: Rodopi, 2018. 

NORD, Ch. Translating as a Purposeful Activity. Manchester: St. Jerome, 1997.

ROSSINI, Ch. English as a legal language. The Hague: Kluwer Law International, 1998.

SARCEVIC, S. New approach to legal translation. The Hague: Kluwer Law International, 1997.

ŠKÁROVÁ, M. a kol. Vzory smluv a podání. Praha: Linde, 2014.

Tomášek, M. Překlad v právní praxi. 2. dopl. vyd. Praha: Linde, 2003.

WAGNER, E. - BECH, S. - MARTINEZ, J.M. Translating for the European Institutions. Manchester: St. Jerome, 2016.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (28.09.2021)

Zkouškou (na niž je 90 minut času) je překlad 1 NS odborného textu z angličtiny do češtiny - jde vždy o text, který svým zaměřením spadá do okruhu témat probíraných na semináři. Zároveň je možno nechat si v průběhu semestru dobrovolně oznámkovat malou známkou i průběžně odevzdávané texty. Průměr z takto získaných známek (minimálně tří) pak může mít ca třetinovou váhu v závěrečném hodnocení zkoušky (vhodné zejména pro studenty, kterým nevyhovuje práce v mírném časovém stresu, ale v zásadě pro kohokoli, kdo chce získat malou pojistku v případě, že mu závěrečná známka dopadne nejednoznačně).

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D. (22.09.2023)

Sylabus bude konkretizován v nejbližší době.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html