SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Ethnology of Middle Asia - AMNV00039
Title: Etnologie Střední Asie
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Kapišovská, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
Etnografie Střední Asie je přehledový předmět, v němž studenti získají základní informace o zemích bývalé sovětské Střední Asie (Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tádžikistán). V přednáškách se budeme postupně věnovat hlavním historickým mezníkům a současné politicko - administrativní situaci v regionu obecně a v jednotlivých státech, dále základních charakteristikám v oblasti kultury a náboženství a nejdůležitějším problémům identity.

Ethnography of Central Asia is an overview course in which students gain basic information about the countries of the former Soviet Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan). In the lectures we will gradually focus on the main historical milestones and the current political - administrative situation in the region in general and in individual states, as well as the basic characteristics of culture and religion and the most important problems of identity.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Studenti získají základní přehled o dějinách a kulturách postsovětské Střední Asie.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Ústní zkouška nebo písemný test ze znalostí

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Základní přehled o důležitých meznících historie a hlavních rysech kultury států Střední Asie

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html