SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Manchu Reading - AMNV00021
Title: Čtení mandžuských textů I
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (23.09.2021)
Tento předmět je určen k rozvíjení znalostí literární mandžuštiny pomocí čtení a interpretace textů. V průběhu akademického roku budeme číst dva až tři delší úseky textu vybrané po dohodě s účastníky. V úvahu přicházejí Nišan saman-i bithe (Příběh šamanky Nišan), Emu tanggv orin sakda i gisun (Vyprávění 120 starců), Manjusai wecere metere kooli bithe (příručka pro dvorní šamanské rituály), Liyanhvwa mama i jube (Příběh babičky Liyanhuy - moderní povídka v šivejštině), Manwen laodang (archivní záznamy zachycující počátky mandžuské expanze), případně další texty. Texty budeme společně číst, překládat, interpretovat, komentovat a diskutovat o nich.This course is designed to develop knowledge of literary Manchu by reading and interpreting texts. During the academic year, we will read two to three longer sections of text selected in agreement with the participants. The options to read are Nishan saman-i bithe (Story of the Nishan shamaness), Emu tanggv orin sakda i gisun (Narration of 120 old men), Manjusai wecere metere kooli bithe (guide for court shamanic rituals), Liyanhvwa mama i jube (Story of Grandmother Liyanhua - a Written Sibe text), Manwen laodang (Old Manchu Archives), or other texts. We will read, translate, interpret, comment on and discuss the texts together.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Rozvíjení znalosti literární mandžuštiny a ziskání zkušenosti s mandžuskými texty

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Zápočet a zkouška

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (19.09.2021)

Základy literární mandžuštiny

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html