Introduction to fieldwork - AMN100131
Title: Základy terénního výzkumu
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Základy terénního výzkumu je velmi prakticky orientovaný předmět pro studenty orientálních jazyků. V jeho hodinách
se studenti seznámí s konkrétními metodami výzkumu v centrálněasijském terénu, který je kulturně, ale i klimaticky,
velmi specifický. Součástí učebního materiálu jsou autentické audiovizuální nahrávky, pořízené v průběhu dosavadních
výzkumů, jež povedou studenty k psychologickým dovednostem v komunikaci s lidmi značně odlišných kultur. Kromě
zprostředkované zkušenosti s výzkumem se studenti naučí etnografii komunikace (komunikační schopnosti dané
odlišnými pravidly té které etnické komunity) – klást vhodné dotazy; správně interpretovat zdánlivě zdrženlivé či
negativní reakce, které mohou plynout z kontextu výrazně odlišných, avšak eticky významných pravidel; rozpoznat
výpovědní hodnotu rozhovorů s konkrétními skupinami informantů a vyhodnocovat výsledky dat. Budou také
seznámeni s fenoménem kulturního šoku, který zásadně a neopominutelně doprovází každý terénní výzkum, naučí se
nezbytné duševní hygieně. Součástí seminářů jsou otevřené a humánně orientované diskuse o citlivých tématech
kulturních rozdílů, cílem je především dosáhnout jejich zvědomění a umožnit jejich následné přijetí, ale též odmítnutí.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Literatura:
Agar, Michael, G., The Professional Stranger. San Diego, California/London: Academic Press, 1996 (1980).

Badamchatan, S., BNMAU-yn ugsaatny dzüj Etnografie MoLR Ulaanbaatar, 1987.

Basso, K., H., “To give up on the words”: silence in Western Apache culture. In: Southwestern Journal of Anthropology 26, 1970, str. 213-230.

Boas, F., The methods of ethnology. Race, Language, and Culture. New York, 1940.

Budil, Ivo, T., Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1998.

Chagnon, Napoleon, N., Terénní výzkum u Yanomamo. In: Čítanka 2000 k Úvodu do příbuzenství. Praha, 2000.

Dubovický, I., Symbol on the Boundary of Ethnic Groups. In: Cultural Symbols and Ethnic Cousciousness. Prague: Institute of Ethnology Philosophical Faculty Charles University, 16-32, 1998.

Geertz, C., Interpretace kultur. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.

Hawkes, T., Strukturalismus a sémiotika. Brno: Host, 1999.

Heath, J., Discourse in the field: Clause structure in Ngandi. Anthony C. Woodbury (ed.). Cambridge University Press, 1985.

Hoijer, H., Language in culture. Conference on the Interrelations of Language and other Aspects of Culture. The University of Chicago Press, 1960.

Hymes, D. H., The ethnography of speaking. Anthropology and human behavior, 1962.

Lattimor, O., Mongol Journeys. New York: Country Life Press, 1941.

Luvsandordž, Dž., Malčny erdem Moudrost pastevců Ulaanbaatar, 1986.

MacCormac, E., Metaphor and myth in science and religion. Durham, North Carolina: Duke University Press, 1976.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)

1.- 2. Dosavadní prameny k terénním výzkumům u písemných etnik (Tradice výzkumu u nás a v zahraničí; etnografie 19. století)

3.- 4. Prameny k vybraným terénním výzkumům u nepísemných etnik (terénní výzkumy u amerických Indiánů, afrických kmenů, australských domorodců)

5. Charakteristika terénního výzkumu - jeho důvod, smysl, cíl a také jeho možné zpochybnění.

6.-7. Kulturní šok a jeho dopady

8. Kulturní šok a duševní hygiena

9.-10. Snaha versus fraška - nahrávka, následná diskuse

11.-12. Terénní výzkum v Číně - nahrávka, následná diskuse

13.-15. Terénní výzkum v Mongolsku - nahrávka, následná diskuse

16.-17. Terénní výzkum v Číně, Vnitřní Mongolsko - nahrávka, následná diskuse

18.-19. Terénní výzkum v Tibetu - fotografický materiál, nahrávka, následná diskuse

20.-26. Nahrávky a následné diskuse.