Theoretical Grammar IIa - AMN100122
Title: Teoretická gramatika IIa
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Cyklus přednášek navazuje na předmět Teoretická gramatika mongolštiny I
Kurs je rozdělen do dvou tematických oddílů: První navazuje na látku probranou v předmětu „Teoretická gramatika
mongolštiny I, tj. systematický výklad gramatických charakteristik současné hovorové chalchské mongolštiny v
kontextu jejího historického vývoje. Probírané gramatické jevy jsou sledovány od doby jazyka Tajné kroniky Mongolů
Druhý okruh,věnovaný mongolské dialektologii, seznámí studenty s hlavními gramatickými odlišnostmi jednotlivých
mongolských dialektů v kontextu historického vývoje mongolštiny.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)
Základní studijní literatura:
Janhunen, J., Mongolic Languages. London: Routledge, 2003.

MongGGol kelen-ü nutuGG-un ayalGGun-u sinjilel. Hlavní redaktor Sečen. Begejing: Töb-ün ündüsüten-ü yeke surGGaGGuli-yin keblel-ün qoriy-a.

Mongol chelnij nutgijn ajalguu sudlal. Redaktoři Dž. Coloo, Dž. Ganbaatar, S. Enchdžargal. Mongol ulsyn šindžlech uchaan 11. Ulaanbaatar: MU ŠUACh, 2009.

Poppe, N., Introduction to Altaic Linguistics. Wiesbaden, 1960.

Sanžejev, G.D., Sravnitel‘naja grammatika mongol‘skich jazykov. Moskva: AN, 1953

Sandžejev, G.D., Sovremennyj mongol‘skij jazyk. Moskva, 1960.

Sechenbaatar, B., The Chahar dialect of Mongol. A Morphological Description. Helsinki, 2003.

Vladimircov, B.J., Sravniteĺnaja grammatika mongoĺskogo piśmennogo jazyka i chalchaskogo narečija, vvedenie i fonetika. Moskva: Nauka, 1953.

Doplňková literatura:
BayančoGGtu, Qorčin aman ayalGGun-u sudulul. Kökeqota, Öbür mongGGol-un yeke surGGaGGuli-yin keblel-ün qoriy-a.

Ediční řada Mongγol törül-ün kele ayalGGun-u sudulul-un čubural věnovaná jednotlivým mongolským jazykům a dialektům na území Číny. Kökeqota, Öbür mongGGol-un arad-un keblel-ün qoriy-a.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (07.06.2019)

1.-2. Charakteristika slovesného systému mongolštiny, typy slovesných výtazů

3.-8. slovotvorba sloves

9.-15. slovesná jména

16.-20. konverba

21.-23. finitní slovesa

23.-25. deverbální sufixy

26. složené slovesné tvary