Mongolian Grammar b - AMN100119
Title: Gramatika mongolštiny b
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: 12 / unknown (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (21.11.2023)
Cvičení je vedeno paralelně s jazykovým kurzem Mongolský jazyk I. Hodiny jsou zaměřeny na analýzu a procvičování
konkrétních gramatických jevů probíraných v jazykových hodinách. Nejde o systematický výklad gramatiky, nýbrž o
osvětlení frází memorovaných v jazykových hodinách. Gramatické jevy probrané v kursu Na každém cvičení jsou
znalosti prověřovány malým testem zaměřeným na konkrétní gramatickou látku, což umožňuje mimo jiné i koordinaci
výuky. . Na cvičení navazuje pak systematický výklad gramatiky v kurzu Teoretická gramatika mongolštiny v II.
ročníku jednooborového studia.

The course supplements the language course Mongolian I. The lessons are focused on analysis and practicing of
specific grammatical phenomena discussed in language lessons. It is not a systematic interpretation of grammar, butfocuses on interpretation of the
phrases memorized in language lessons. Each class begins with a short test.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Základní studijní literatura:
a) povinná
Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-10, str. 1-279.

b) doporučená
Kullmann, Rita, Tserenpil, D., Mongolian grammar. Under the auspices of Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences. Ulaanbaatar, 2001.

Sechenbaatar, B., The Chahar dialect of Mongol. A Morphological Description. Helsinki, 2003.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-4. 6. lekce voluntativ, přímá řeč, „mít rád“, „potřebovat“

5.-9. 7. lekce kauzativa I.,preteritum perfecti, souběžný děj

10.-14. 8. lekce kauzativa II., converbum conditionale, některé deverbální sufixy

15.-19. 9. lekce echoslova, preteritum perfecti, rozvité jmenné větné členy

20.-24. 10. lekce coverbum terminale, converbum abtemporale

25.-26. opakování