SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mongolian Grammar a - AMN100118
Title: Gramatika mongolštiny a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (21.11.2023)
Cvičení je vedeno paralelně s jazykovým kurzem Mongolský jazyk I. Hodiny jsou zaměřeny na analýzu a procvičování <br>
konkrétních gramatických jevů probíraných v jazykových hodinách. Nejde o systematický výklad gramatiky, nýbrž o <br>
osvětlení frází memorovaných v jazykových hodinách. Gramatické jevy probrané v kursu Na každém cvičení jsou <br>
znalosti prověřovány malým testem zaměřeným na konkrétní gramatickou látku, což umožňuje mimo jiné i koordinaci <br>
výuky. . Na cvičení navazuje pak systematický výklad gramatiky v kurzu Teoretická gramatika mongolštiny v II. <br>
ročníku jednooborového studia.<br>
<br>
The course supplements the language course Mongolian I. The lessons are focused on analysis and practice<br>
specific grammatical phenomena discussed in language lessons. It is not a systematic interpretation of grammar, but rather focuses on explaining the phrases memorized in language lessons. THe knowledge og the grammar phenomena is tested by a small test focused on a specific grammatical material at at the beginning of each class.
The attestation is carried out in the form of a written translation of sentences containing the discussed grammatical phenomena into Mongolian, and a brief explanation of selected grammatical phenomena from the discussed material.
Re-enrollment is not possible.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (22.09.2023)

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům orientaci v kategoriích mongolské gramatiky a schopnost praktického použití znalostí gramatiky na úrovni 5. lekce učebnice Colloquial Mongolian.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (22.09.2023)

Podmínkou atestace je písemný test sestávající z překladu vět, obsahujících probrané gramatické jevy, do mongolštiny, a vysvětlení vybraných gramatických jevů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Základní studijní literatura:
a) povinná
Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 1-10, str. 1-279.

b) doporučená
Kullmann, Rita, Tserenpil, D., Mongolian grammar. Under the auspices of Institute of Language and Literature of the Academy of Sciences. Ulaanbaatar, 2001.

Sechenbaatar, B., The Chahar dialect of Mongol. A Morphological Description. Helsinki, 2003.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. (21.09.2023)

Rozpis lekcí na jednotlivé týdny je orientační a může se mírně měnit podle postupu výuky v jazykovém kurzu (Mongolština Ia).

1.-2. hodina.  1. lekce - genitiv, dativ-lokativ jmenná věta - procvičování základních otázek a odpovědí
3.-5. hodina. 2. lekce - akuzativ, sociativ, ablativ, základní slovesné časy, výraz „mít“
6.-8. hodina 3.lekce - imperativ, praesens perfecti párová slova, zástupná slovesa
9.-10. hodina 4. lekce preskripriv, negace imperativních forem, posesivní sufix aa4, enklitická zájmena
11.-12 hodina 5.lekce negace časových forem, converbum perfecti,, slovesné fráze
13. hosina . opakování

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html