SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mongolian language IIIb - AMN100109
Title: Mongolský jazyk IIIb
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/6, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Třetí část základního praktického kursu mongolštiny představuje přechod od každodenního hovorového jazyka k
náročnějším vrstvám mongolštiny – modernímu literárnímu jazyku, jazyku úředních dokumentů a bohatému
vyjadřovacímu stylu pastevců mongolského venkova. Základním studijním materiálem je „Učebnice mongolštiny:
Moderní spisovný jazyk“, z níž jsou v tomto kursu vzhledem k mimořádné náročnosti látky probrány pouze čtyři lekce
za semestr. Každá lekce obsahuje kromě základního textu bohatou doplňující slovní zásobu často terminologického
charakteru, uvedení do kulturně-historického kontextu, výklad kulturně specifických výrazů a množství cvičení z
idiomatiky, frazeologie, morfologických a syntaktických možností nové slovní zásoby. Cílem je kvalitativní posun od
jazykové orientace v každodenním životě k porozumění různým druhům jazykové nadstavby.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Podmínkou je absolvování předmětu Mongolština II., absolvování předmětu je podmínkou zapsání Mongolštiny III.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Luvsandordž, Dž., Vacek, J., Učebnice mongolštiny: Moderní spisovný jazyk. Praha: SPN, 1985

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Přechod k vyšší úrovni kompetence v mongolštině je doplněn paralelními kursy klasických textů a teoretické gramatiky. Učebnice bude probíráná rychlostí jedné lekce za dvacet vyučovacích hodin.

5. lekce (text zákona o ochraně hranic a pobytu cizinců, téma struktury vlády a politologická terminologie)

6. lekce (text o přípravě zásob masa na zimu, téma péče o dobytek a vztahu kočovníků ke zvířatům, důležité pojmy kočovnického pohledu nasvět)

7. lekce - (text B. Sodnoma o tradiční mongolské spolupráci. Téma tradiční organizace sezónních úkonů v mongolské kultuře a dělby práce, důležité etnografické termíny a orientace v prostoru s dalšími konotacemi)

12. lekce (text Š. Nacagdordže o osvícenci To wangovi, téma probouzení a modernizace mongolksé společnosti v 19. století, terminologie z oblasti buddhismu, mandžuského administrativního systému a starších měrových jednotek)

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Prerekvizitou je absolvování předmětu Mongolský jazyk II.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html