SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mongolian language IIIa - AMN100108
Title: Mongolský jazyk IIIa
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
Třetí část základního praktického kursu mongolštiny představuje přechod od každodenního hovorového jazyka k
náročnějším vrstvám mongolštiny – modernímu literárnímu jazyku, jazyku úředních dokumentů a bohatému
vyjadřovacímu stylu pastevců mongolského venkova. Základním studijním materiálem je „Učebnice mongolštiny:
Moderní spisovný jazyk“, z níž jsou v tomto kursu vzhledem k mimořádné náročnosti látky probrány pouze čtyři lekce
za semestr. Každá lekce obsahuje kromě základního textu bohatou doplňující slovní zásobu často terminologického
charakteru, uvedení do kulturně-historického kontextu, výklad kulturně specifických výrazů a množství cvičení z
idiomatiky, frazeologie, morfologických a syntaktických možností nové slovní zásoby. Cílem je kvalitativní posun od
jazykové orientace v každodenním životě k porozumění různým druhům jazykové nadstavby.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Podmínkou je absolvování předmětu Mongolština II., absolvování předmětu je podmínkou zapsání Mongolštiny III.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Luvsandordž, Dž., Vacek, J., Učebnice mongolštiny: Moderní spisovný jazyk. Praha: SPN, 1985

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Přechod k vyšší úrovni kompetence v mongolštině je doplněn paralelními kursy klasických textů a teoretické gramatiky. Učebnice bude probíráná rychlostí jedné lekce za dvacet vyučovacích hodin.

1. a 2. lekce (text rozhlasového dramatu, slovní zásoba, idiomatika a kulturně specifické výrazivo z oblasti rodinných, příbuzenských a pracovních vztahů)

3. lekce (téma mongolské tradiční kuchyně a přípravy a používání výrobků z mléka)

4. lekce (text zákona o lovu, ochraně lesa a konzumaci alkoholu, téma dějin mongolského zákonodárství, právnická terminologie a stylistika)

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Prerekvizitou je absolvování předmětu Mongolský jazyk II.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html