SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mongolian language Ib - AMN100105
Title: Mongolský jazyk Ib
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/4, Ex [HT]
Capacity: 12 / 12 (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D.
Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)
První stupeň praktické výuky mongolštiny. Studenti zvládnou během letního semestru druhých 5 Lekcí “ Colloquial
Mongolian – An Introductory Intensive Course” (tedy lekce1.-10. a zásobu cca 1500 slov). Základem výuky je
memorování rozhovorů, krátkých textů a větných vzorců, což napodobuje osvojování si řeči v dětském věku, studenti
získají základní cit pro stavbu jazyka a automaticky využívají naučené větné vzorce, což je v případě typologicky
odlišného jazyka zvláště důležité. Tímto způsobem, simulujícím jazykovou praxi, se učí používat jednotlivé gramatické
jevy, které jsou vysvětlovány a analyzovány v paralelním kursu gramatiky. Velký důraz je kladen na fonetiku a
písemné testy, které probíhají každou hodinu, pomáhají také zvládnutí pravopisu moderní mongolštiny. Při závěrečné
zkoušce musí student být schopen porozumění a písemné reprodukce slyšeného neznámého textu odpovídající
náročnosti, krátkého monologu na jedno z probraných témat a reakcí na otázky.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Domácí úlohy budou zohledněné během hodnocení u zkoušky. Splnění předmětu je podmínkou do zapsání předmětu Mongolský jazyk II.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

Lubsangdorji, J., Vacek, J., Colloquial Mongolian - An Introductory Intensive Course. Prague: Charles University, 2004, Units 6.-10.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.05.2019)

1.-15. 6. lekce voluntativ, přímá řeč, „mít rád“, „potřebovat“, „chtít“.

16.-31. 7. lekce kauzativa I.,preteritum perfecti, souběžný děj, časové souslednosti, složené slovesné výrazy s partikulemi

32.-45. 8. lekce kauzativa II., converbum conditionale, některé deverbální sufixy, další modální odstíny slovesných výrazů

46.-60. 9. lekce echoslova, preteritum perfecti, rozvité jmenné větné členy, lexikální vyjádření srovnání, objektové fráze

61.-71. 10. lekce converbum terminale, converbum abtemporale, modality pochybností, ujištění, evidencialita

72.-78. opakování

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html