SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Digital Humanities - AMCAA10127
Title: Základy digital humanities
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 6 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://uajd.ff.cuni.cz/zaklady-digital-humanities/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Annotation - Czech
Kurz se zaměřuje na rozšiřování kompetencí v problematice digital humanities a nabízí základní pohled na tuto problematiku i začátečníkům.

Kurz je orientovaný prakticky – na výkon povolání v oblastech neučitelské pedagogiky a mediálních a komunikačních studií – ale je určen pro všechny profese, kterých se týká práce s digitálními texty, digitalizace textů, jejich analýza či zpracování. Mezi takové profese mohou patřit např. archiváři, žurnalisté a tiskoví mluvčí, editoři, zaměstnanci v IT oblasti, datoví analytici a další.

Kurz seznámí účastníky s prací s digitálními technologiemi, které mohou následně využít v rámci výkonu povolání, absolvování kurzu současně zvyšuje kvalifikaci účastníků na trhu práce. Konkrétně se jedná o následující postupy a technologie: sběr webových dat a jejich zpracování, XML (včetně standardů ALTO, TEI, XPath, XSLT a XQuery), databáze a dotazy v SQL, datová analýza v Power BI, data linking v Keebole, přístupný design aplikačního rozhraní, strojové učení a AI (velké jazykové modely), ukládání a zpřístupňování (včetně licencování) dat v repozitářích.

Kurz probíhá každý týden 90 minut v prostorách FF UK, přičemž od účastníků očekává zhruba stejný čas domácí přípravy.
Last update: Tichý Ondřej, Mgr., Ph.D. (08.02.2024)
Requirements to the exam - Czech

Aktivní účast a úspěšné zpracování vlastního mikroprojektu na min. jedno téma, v lepším případě více propojených témat z aktuálního sylabu kurzu.

Projekt je nutné odevzdat do 31. 7. V případě, že projekt nebude dostatečný k udělení atestace, bude možné na základě připomínek vyučujících odevzdat opravený či náhradní projekt do 15. 9.

Last update: Tichý Ondřej, Mgr., Ph.D. (08.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html