SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Reading Latin Texts - ALTV00121
Title: Čtení latinských textů pro mírně pokročilé
Guaranteed by: Institute for Greek and Latin Studies (21-URLS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Teacher(s): doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Class: A – Mezioborová nabídka VP: Literatura
A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Is interchangeable with: ASZRS0002
Annotation - Czech
Kurz volně navazuje na kurz „Gramatický systém latiny“. Jeho cílem je upevnění teoretických znalostí latinské gramatiky a rozšíření lexikálních znalostí na základě společné četby vybraných originálních latinských textů. Čteny budou kratší úryvky z ústředních textů různých žánrů, většinou z klasického období, ale v omezené míře i z archaického a naopak i pozdního období.

Organizace kurzu (materiály, domácí úkoly, cvičné testy apod.) probíhá přes Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11538

Kurz není určen pro studenty oboru "Latinský jazyk a literatura" ani programu "Řecká a latinská studia".
Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (18.01.2024)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za průběžnou, aktivní práci v hodinách a za prokázání schopnosti orientace v originálním textu na základě předchozí samostatné domácí přípravy.

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (15.01.2019)
Literature - Czech

vlastní (nepublikované) výukové materiály
Panhuis D., Gramatika latiny, Praha: Academia 2014
Novotný F., Základní latinská mluvnice, Praha: SPN 1957 (a další vyd.)
Mikulová J., Syntax latinských vedlejších vět, Brno: Masarykova univerzita 2014
Pinkster H., Oxford Latin Syntax, Vol. I: The Simple Clause, Oxford: OUP 2015
Oniga R., Latin: A Linguistic Introduction, Oxford: OUP 2014
Touratier Ch., Lateinische Grammatik: Linguistische Einführung in die lateinische Sprache, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2013
Pinkster H. - Kroon C., Latein - Eine Einführung, Heidelberg: Winter 2006

Last update: Pultrová Lucie, doc. Mgr., Ph.D. (15.01.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html