SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Preparation of tasks for Czech Linguistics Olympiad - ALINV903B
Title: Příprava úloh pro Českou lingvistickou olympiádu
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Michal Láznička
Teacher(s): Mgr. Michal Láznička
Annotation - Czech
Last update: KRIVJ1AF (14.01.2015)
V rámci předmětu se studenti seznámí s Českou lingvistickou olympiádou (ČLO) a nepřímo se zapojí do její
organizace svou pomocí při přípravě soutěžních úkolů. Seminář, pojímaný jako workshop, je zaměřen především
prakticky. Po seznámení s ČLO bude těžištěm předmětu tvůrčí skupinová práce, jejímž výsledkem budou
originální lingvistické úlohy, které budou použity v samotné olympiádě. Studenti tak budou mít možnost vytvořit něco v praxi
okamžitě uplatnitelného.
Course completion requirements - Czech
Last update: KRIVJ1AF (14.01.2015)

Studenti obdrží zápočet za vytvoření lingvistické úlohy, která bude použita v jednom z kol České lingvistické olympiády.

Literature - Czech
Last update: KRIVJ1AF (14.01.2015)

Bozhanov, Bozhidar and Derzhanski, Ivan. Rosetta Stone Linguistics Problem. In ACL 2013, Proceedings of the Fourth Workshop on Teaching NLP and CL, pages 46-50, Sofia, Bulgaria, August 2013. Association for computational linguistics.

Iomdin, Boris and Piperski, Alexandr. Linguistic Problems Based on Text Corpora. In ACL 2013, Proceedings of the Fourth Workshop on Teaching NLP and CL, pages 46-50, Sofia, Bulgaria, August 2013. Association for computational linguistics.

Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.) 2013. The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (Available online at http://wals.info, Accessed on 2015-01-13.)

Syllabus - Czech
Last update: KRIVJ1AF (14.01.2015)

Témata:

  • seznámení s ČLO
  • typologie úloh, přístup k jejich konstrukci
  • návrh zajímavých jazykových jevů využitelných pro tvorbu úloh
  • rozdělení do týmů, výběr témat a příprava úloh
  • test úloh a zpracování případných poznámek

Entry requirements - Czech
Last update: KRIVJ1AF (14.01.2015)

Předmět je otevřen všem studentům filologických oborů se zájmem o lingvistiku.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html