SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basque for linguists - ALINV705B
Title: Baskičtina pro lingvisty
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ASPV0053
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: KRIVJ1AF (19.01.2013)
Základní uvedení do sociolingvistické situace, fonetická charakteristika, fonologický systém, rysy odlišující
baskičtinu od indoevropských jazyků, nominální paradigmatika, verbální paradigmatika, základy syntaxe, četba
a rozbor textů.
Course completion requirements - Czech
Last update: KRIVJ1AF (19.01.2013)

písemný test

Literature - Czech
Last update: KRIVJ1AF (19.01.2013)
Základní literatura:
Zavadil, B. Lingvistický pohled na baskičtinu. Praha: Karolinum 2008.

Doporučená literatura:
King, Alan R. The basque language: A practical introduction. Reno: University of Nevada Press, 1994.

Hualde, José Ignacio & Ortiz de Urbina, Jon (eds.): A Grammar of Basque. Berlin: Mouton de Gruyter, 2003.

Trask, R. L.: History of Basque. New York - London: Routledge, 1996.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html