SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Turkish for linguists - ALINV704B
Title: Turečtina pro lingvisty
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (22)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Michal Láznička, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (01.09.2020)
V rámci předmětu bude studentům představena turečtina. V první části kurzu získají studenti základní přehled o struktuře turečtiny a vyzkouší si rozbor a překlad vybraných konstrukcí a krátkých textů. Ve druhé části bude turečtina představena z hlediska sociolingvistického a historického s důrazem na jazykovou politiku a plánování v Turecku.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (01.09.2020)

Po absolvování kurzu budou mít studenti ucelený přehled o strukturních, historických i sociálních aspektech turečtiny a budou schopni s pomocí gramatiky a slovníku analyzovat základní jazykové struktury v turečtině.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (23.09.2020)

Podmínkou udělení atestace je průběžná seminární práce (diskuze nad rozborem praktických příkladů a zadanou četbou), představení jedné studie a odevzdání tří krátkých praktických úkolů.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (12.01.2022)

Gramatické deskripce turečtiny:

  • J Kornfilt. 1997. Turkish. Routledge.
  • J Lewis. 22000. Turkish Grammar. OUP.
  • A Göksel a C Kerslake. 2005. Turkish: A Comprehensive Grammar. Routledge.

Vybrané studie k četbě a diskuzi v seminářích jsou k dispozici v Moodlu kurzu.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (01.09.2020)

Přehled probíraných témat:

  1. Úvodní informace - turečtina v kontextu jazyků světa: obecný přehled, zařazení, základní typologický a kontaktologický profil
  2. Turečtina v kontextu turkických jazyků: členění rodiny, její vztahy s dalšími jazyky oblasti, historický vývoj
  3. Fonetika, fonologie, morfofonologie
  4. Morfosyntax jmenné fráze
  5. Slovesná morfologie
  6. Syntax: valence, slovosled a informační struktura, finitní a nefinitní klauze
  7. Sociolingvistický profil: jazykové plánování v 19. a 20. století, jazyky turecka a jazyková politika, dialektologie, turečtina mimo Turecko

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Michal Láznička, Ph.D. (12.01.2022)

Předpokládá se znalost základních lingvistických analytických konceptů a termínů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html