SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of prosody - ALINV607B
Title: Základy prozodie
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APH200037
Explanation: Další informace lze najít po kliknutí na kód předmětu, který výuku zajišťuje.
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.
doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Pre-requisite : ALINP103B
Annotation -
Last update: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)
The course introduces the suprasegmental level of the description of language and speech sound structure. The
explanation follows mainly the relationship between the descriptive terms and the sound reality. The ability to analyze
specific speech samples through selected means is also emphasised. Systematic description of Czech is complemented with
comparisons with other languages. Students' presentations and practical analysis of speech samples form a part of the
course work.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

Prezence alespoň 80 %, aktivní účast v diskusi; informativní referát k zadanému tématu na základě literatury; vlastní poslechová analýza zvukového textu dle předepsaných požadavků.

Zkouška: test ze základních pojmů k ověření schopnosti aplikovat je v popisu konkrétního jazyka; v ústní části dostatečná úroveň znalostí a chápání souvislostí mezi aspekty problematiky.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (01.08.2014)

Základní studijní literatura (vždy vybrané části):

Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.

Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.

Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.

Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Další odborná literatura (bude aktuálně doplňována):

Cutler, A. & Ladd, D. R. (eds.) (1983): Prosody: models and measurements. Berlin: Springer-Verlag.

Kager, R. (1995): The metrical theory of word stress. In Goldsmith, J. A (ed.). The handbook of phonological theory. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., s. 367-402.

Nooteboom, S. (1997): The prosody of speech: melody and rhythm. In Hardcastle, W. J. & Laver, J. (eds.). The handbook of phonetic sciences. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., s. 640-673.

Daneš, Fr. (1957): Intonace a věta ve spisovné češtině. Praha: Nakladatelství ČSAV.

Syllabus -
Last update: Mgr. Lenka Weingartová, Ph.D. (29.07.2014)

1. Specific properties of prosodic phenomena; general principles of description; possibilities of functional applications; prosody in classical phonological theories.

2. Prominence and segmentation; units of prosody description, their attributes and hierarchy.

3. Structural description at word level; variants of speech rhythm; tone languages.

4. Phonological system of sentence prosody; current concepts of description of intonational structure of languages; limitations of prosodic transcription.

5. Throughout: perception tests on specific parts of the syllabus.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html