SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Physiological Phonetics - ALINV601B
Title: Fyziologická fonetika
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APH200035
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Interchangeability : ALF400009
Annotation -
Last update: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (04.12.2019)
The course provides an introduction into articulatory phonetics. The anatomical and physiological description of respiratory, phonatory, and articulatory organs is accompanied by an outline of the sound patterns of Czech and also connected speech processes. The course includes practical exercises focused on pronunciation skills (vowel and consonant articulation, phonatory modifications, etc.).<br>
<br>
U předmětu není povolena možnost opakovaného zápisu.
Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.<br>
Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Odborná literatura:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell.

Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996). The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (08.05.2018)

Požadavky k atestaci:

70% docházka a aktivní účast

Zkouška složená z písemného testu a z ústní části zaměřené na výslovnostní dovednosti

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (24.10.2019)

Main topics:
1) Process of speech communication, bases of neurolinguistics
2) Respiration
3) Anatomy and physiologoy of the larynx, phonation types
4) Articulatory apparatus
5) Vocalic and consonantal articulation, vocalic and consonantal systems of Czech
6) Connected speech processes
7) Producing non-pulmonic sounds
8) The auditory apparatus

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html