SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Multimodal Communication - ALINV433M
Title: Multimodální komunikace
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ABO700390
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Seminář má projektový charakter a zaměřuje se na realizaci skupinového výzkumného projektu z oblasti
multimodálních aspektů spontánních mluvených interakcí, zejména gestikulace (gest doprovázejících řeč). Výzkum
bude primárně observační a bude založen na materiálu připravovaného multimodálního korpusu českých projevů
Czico. Studenti rozdělení do pracovních týmů budou řešit konkrétní výzkumnou otázku ve standardním výzkumném
postupu včetně závěrečné prezentace výsledků a jejich interpretace. V první části semestru si studenti osvojí
základní teoreticko-metodologický vhled do principů multimodálnosti mluvené komunikace na základě soudobých
poznatků z oboru, další poznatky budou získávat podle potřeby během vlastního řešení projektu. Výstupem
semináře pro studenty bude schopnost realizovat vlastní výzkum zaměřený na multimodálnost ve všech jeho
fázích.
Last update: Kafka Ivan, Mgr. (11.02.2021)
Course completion requirements - Czech

aktivní účast na semináři, průběžné plnění zadaných úkolů

Last update: Kafka Ivan, Mgr. (11.02.2021)
Literature - Czech

Bressem, J. (2013). A linguistic perspective on the notation of form features in gestures. In C. Müller, A. Cienki, E. Fricke, S. Ladewig, D. McNeill, & S. Tessendorf (Eds.), Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) 38/1 (pp. 1079-1098). DE GRUYTER. https://doi.org/10.1515/9783110261318.1079

Enfield, N. J. (2009). The anatomy of meaning: Speech, gesture, and composite utterances. Cambridge University Press.

Enfield, N. J. (2013). Doing fieldwork on the body, language, and communication. In C. Müller, E. Fricke, S. Ladewig, A. Cienki, D. McNeill, & S. Teßendorf (Eds.), Handbook Body - Language - Communication. Volume 1 (pp. 974-981). Berlin: Mouton de Gruyter.

Kita, S., van Gijn, I., & van der Hulst, H. (1998). Movement phases in signs and co-speech gestures, and their transcription by human coders. In I. Wachsmuth & M. Fröhlich (Eds.), Gesture and Sign Language in Human-Computer Interaction (Vol. 1371, pp. 23-35). Springer Berlin Heidelberg.

Lehečková, E., & Jehlička, J. (2019). Gestikulace ve sdíleném prostoru jako kooperativní utváření významu. Časopis pro moderní filologii, 101(2), 150-169. https://doi.org/10.14712/23366591.2019.2.2

Perniss, P. (2015). Collecting and Analyzing Sign Language Data: Video Requirements and Use of Annotation Software. In Orfanidou, E., Woll, B., & Morgan, G. (Eds.) Research Methods in Sign Language Studies: A Practical Guide, pp. 55-73. Oxford: Wiley-Blackwell.

Pouw, W., Trujillo, J. P., & Dixon, J. A. (2020). The quantification of gesture-speech synchrony: A tutorial and validation of multimodal data acquisition using device-based and video-based motion tracking. Behavior Research Methods, 52(2), 723-740. https://doi.org/10.3758/s13428-019-01271-9

Last update: Kafka Ivan, Mgr. (11.02.2021)
Syllabus - Czech

1. Multimodální rysy mluvené komunikace. Gestikulace, typy a funkce gest. Cvičná analýza 1.

2. Experimentální výzkum gestikulace a dalších multimodálních aspektů mluvené komunikace.

3. Observační výzkum gestikulace a dalších multimodálních aspektů mluvené komunikace. Struktura korpusu

Czico.

4. Metodologie sběru a analýzy multimodálních dat. Výzkumná otázka a tvorba vzorku.

5. Práce s programem ELAN. Anotace relevantních parametrů pro seminární výzkum.

6. Využití nástrojů pro automatickou analýzu pohybu (OpenPose)

7. Statistické zpracování výsledků.

8. Interpretace zjištění, propojení s dalšími relevantními poznatky v oboru, srovnání s jinými jazyky, návrh

navazujících výzkumných témat; zpracování zprávy o výzkumu.

Last update: Kafka Ivan, Mgr. (11.02.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html