SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Analysis of child communication transcripts - ALINV373B
Title: Analýza přepisů dětské komunikace
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Anna Chromá
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (15.08.2019)
Seminář demonstruje na praktickém materiálu postupy a metody využívané při analýze dětského jazyka a jazykového
vývoje. Soustředí se na analýzu přepisů spontánní nebo elicitované jazykové komunikace za využití existujících
korpusů dětské češtiny. Seminář bude mít projektový charakter, na začátku budou zadány otázky a jevy, které budou
studenti v korpusech vyhledávat a analyzovat. Budou demonstrovány technické pomůcky pro analýzu přepisů (volně
dostupné textové editory, využití regulárních výrazů).
Literature - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (15.08.2019)

McDaniel, D., Cairns, H. S., & McKee, C. (Eds.). (1998). Methods for assessing children's syntax. Mit Press.

MacWhinney, B. (2014). The CHILDES project: Tools for analyzing talk (zejm. vol. 1). Psychology Press.

Brown, R. (1973). A first language: The early stages. Harvard U. Press.

Syllabus - Czech
Last update: Zdeňka Eclerová (15.08.2019)

1. Analýza slovesných tvarů: nalézt několik nejčastějších sloves a pro každé z nich udělat úplnou konkordanci jednotlivých tvarů v jednotlivých přepisech.

2. Analýza zájenných tvarů v průřezovém projektu (43 měs.): spočítat zájmena 1., 2., 3. os. podle konkordancí (ručně vyloučít neosobní reference ve 3 os.)

3. Analýza zájenných tvarů v longitudinálním projektu: spočítat zájmena 1., 2. os. podle konkordancí; vyhledání

4. Analýza slovosledu u tranzitivních sloves.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html