SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Corpus approaches in critical discourse analysis - ALINV369B
Title: Korpusové přístupy v kritické analýze diskurzu
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: ABO700807
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D.
Mgr. Michal Hořejší
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D. (22.01.2017)
Seminář se věnuje výraznému proudu kritické analýzy diskurzu (CDA) založeného na využívání korpusů a nástrojů korpusové lingvistiky. První část programu semináře směřuje k orientaci v základních východiscích kritické analýzy diskurzu, v jejích hlavních limitech a v možnostech jejich překonávání korpusovými přístupy. Druhá část se soustředí na praktické užití korpusových nástrojů v konkrétní analýze diskurzu.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D. (22.01.2017)

Získání znalostí o kritické analýze diskurzu, její kritice a využitelnosti korpusových nástrojů v rámci tohoto přístupu; osvojení praktických dovedností v používání korpusových nástrojů pro účely kritické analýzy diskurzu.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D. (22.01.2017)

Aktivní účast na semináři.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D. (22.01.2017)

CDA obecně

PROKOPOVÁ, K. – ORSÁGOVÁ, Z. – MARTINKOVÁ, P. (2014): Metodologie výzkumu v oblasti kritické analýzy diskurzu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

REISIGL, M. — WODAK, R. (2009): The Discourse-Historical Approach (DHA). In: R. Wodak — M. Meyer (eds.), Methods of Critical Discourse Analysis [2., přepracované vydání]. London: SAGE Publications, s. 87–121.

 

Kritika CDA

SEIDLHOFER, B. (2005): Critical Discourse Analysis: In: Controversies in applied linguistics. Oxford: Oxford University Press, s. 125–?.

BREEZE, R. (2011) Critical Discourse Analysis and its critics. Pragmatics, 21, s. 493–525.

 

Korpusová CDA

BAKER, P. (2012) Acceptable bias? Using corpus linguistics methods with critical discourse analysis. Critical Discourse Studies, 9, s. 247–256.

BAKER, P. et al. (2008): A useful methodological synergy? Combining critical discourse analysis and corpus linguistics to examine discourses of refugees and asylum seekers in the UK press. Discourse & Society, 19, s. 273–306.

GABRIELATOS, C. – BAKER, P. (2008): Fleeing, Sneaking, Flooding A Corpus Analysis of Discursive Constructions of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press, 1996-2005. Journal of English Linguistics, 36, s. 5–38.

BAKER, P. – GABRIELATOS, C. – McENERY, T. (2013): Sketching Muslims: A Corpus Driven Analysis of Representations Around the Word ‘Muslim’ in the British Press 1998–2009. Applied Linguuistics, 34, s. 255–278.

HARDT-MAUTNER, G. (1995): Only Connect: Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics. In: UCREL Technical Paper 6. Lancaster: University of Lancaster.

STUBBS, M. (1996). Text and Corpus Analysis. Computer-Assisted Studies of Language and Culture. Oxford: Blackwell.

PARTINGTON, A. (2003). The Linguistics of political Argumentation: The Spin-doctor and the Wolf-pack at the White House. London: Routledge.

PARTINGTON, A. (2008). The Armchair and the Machine: Corpus-Assisted Discourse Research. In Torsello, C. T. – Ackerley, K. – Castello, E. (eds.) Corpora for University Language Teachers. Bern: Peter Lang, s. 189–213.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D. (22.01.2017)

1. CDA jako přístup/hnutí, jeho podstata a historie

2. Kritika CDA

3. Korpusové nástroje v CDA jako reakce na kritiku

4. Konkrétní výzkumy využívající korpusové nástroje v rámci CDA

5. Vlastní praktické aplikace

Entry requirements - Czech
Last update: PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D. (22.01.2017)

Schopnost číst odborné texty v angličtině.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html