SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Romani fieldwork seminar - ALINV351M
Title: Seminář terénního výzkumu romštiny
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Pre-requisite : ALINP201M
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)
Seminář navazuje na kurz Terenní výzkum jazyka a nabízí studentům možnost zúčastnit se lingvistického terénního výzkumu v romské komunitě a získat zkušenosti s týmovou prací na výzkumném projektu. Součástí semináře je představení metodologie dosavadních lingvistických výzkumů romštiny, příprava materiálů pro vlastní terénní výzkum (dotazníků pro elicitaci strukturních dat, témat sociolingvistických interview apod.), průprava pro práci s technikou pro audiozáznam jazyka, seznámení se se softwarem pro zpracování lingvistických dat, seznámení se s kulturními specifiky romských komunit apod.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)

1. Účast na terenním výzkumu.

2. Písemné zpracování podrobné zprávy z terénního výzkumu.

Syllabus
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)

Témata výzkumného projektu se mohou obměňovat a kombinovat, mj. na základě zájmů a specializace frekventantů. Může jít mj. o následující témata:

1. Elicitace a analýza vybraných gramatických struktur konkrétní lokální variety romštiny
2. Elicitace a analýza vybraného lexika konkrétní lokální variety romštiny
3. Lingvistická analýza spontánních textů (narativů, konverzací apod.) v konkrétní lokální varietě romštiny
4. Výzkum sociolingvistické situace (multilingvismus, jazyková směna, apod.) v konkrétní romské komunitě
5. Výzkum jazykových postojů a ideologií v konkrétní romské komunitě
6. Výzkum romského etnolektu majoritních jazyků (češtiny, slovenštiny apod.) v konkrétní romské komunitě

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)

Úspěšné absolvování kurzu a) Terénní výzkum jazyka (ALINP201M) a ideálně také b) Romština pro lingvisty (ALINV701B).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html