SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Introduction to Linguistics - ALINUVOD1
Title: Úvod do lingvistiky
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0 C [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unknown (210)
summer:unknown / unknown (210)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Explanation: Dotazy týkající se zápisu apod. směrujte prosím na sekretariát Ústavu. -email ling at ff.cuni.cz
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2427
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Incompatibility : AAA100500, AAA130060, ABO500800, ACC500001, AFN200004, AINDV9000, AKO100011, AKO100077, ALF400060, ANR200002, APH200020, APH400015, APH510007, ARM100001, ASE100086, ASJ500001, ASK500013, ASP300010, ASZJSV101, ASZJSV201, ASZRS0007
Interchangeability : AAA100500, AAA130060, ABO500800, ACC500001, AFN200004, AINDV9000, AKO100011, AKO100077, ALF400060, ALINP101B, ALINP114B, ANR200002, APH200020, APH400015, APH510007, ARM100001, ASE100086, ASJ500001, ASK500013, ASP300010, ASZJSV101, ASZJSV201, ASZRS0007
Z//Is interchangeable with: ANL100004, ABO500800, ANL200004
Literature - Czech
Last update: Mirjam Friedová, Ph.D. (20.09.2012)

Základní studijní literatura:

Černý, J. (1998). Úvod do studia jazyka. Olomouc: Votobia.
Yule, George (2010). the study of language. Cambridge University Press.

Farmer, Ann K. - Demers, Richard A. (1996). A linguistics workbook. London: MIT Press.

Další odborná literatura:

Lotko, E. (2000). Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc, UP.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mirjam Friedová, Ph.D. (11.10.2012)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je účast na testu v polovině semestru. Součástí atestace je účast v experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií (LABELS). Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

Syllabus - Czech
Last update: KRIVJ1AF (26.06.2012)

Obecný úvod do studia podstaty jazyka jako systému, který zároveň představuje svébytnou mentální činnost sloužící ke komunikaci ve společnosti. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách a s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou. Také získají povědomí o základních konturách jazykové evoluce a vhled do univerzálních vlastností gramatických systémů.

 

Tematické okruhy:

 1. Jazyk jako systém:

 • inventáře hlásek, suprasegmentální prostředky, pojem fonému, fonologické uspořádání
 • přehled morfologických procesů, morfologická typologie
 • syntaktické struktury
 • sémantika (lexikální vztahy, větné významy)
 1. Jazyk v prostoru a čase:

 • původ jazyka, prehistorie, rekonstrukce, jazykové rodiny
 • typy jazykových změn
 1. Jazyk a společnost:

 • typy diskurzu, řečové akty, performativnost
 • jazyk ve společnosti (vyjadřování zdvořilosti, společenské rozdíly v užívání jazyka)
 • projevy kulturního ukotvení jazykových struktur
 1. Jazyk ve vztaku k mozku:

  • osvojování
  • jazyková patologie
  • lidský jazyk vs. komunikace zvířecích druhů
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html