SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
MA seminar - ALINP206M
Title: Magisterský seminář
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: KRIVJ1AF (14.09.2014)
Cílem semináře je seznámit studenty magisterského studia s praktickými stránkami lingvistiky jako profese a
poskytnout jim institucionalizovaný prostor pro získávání praktických dovedností, které potřebují k veřejné
prezentaci vlastní práce.
Course completion requirements - Czech
Last update: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Pravidelná účast a příprava.

Syllabus - Czech
Last update: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Hlavní tematické okruhy:

nácvik psaní konferenčních abstraktů

praktická příprava na psaní konferenčních referátů, časopiseckých a jiných publikací, na psaní recenzních posudků

informace o mezinárodních i domácích časopisech; základní návod, jak vybírat ten „správný“ k publikaci vlastní práce; pravidla recenzního řízení (rozdíly u nás a v zahraničí) a konvence v korespondenci s redakcí

příležitost k přípravě na veřejná vystoupení (prezentace „nanečisto“, s komentářem vyučujícího i ostatních studentů)

pravidla pro tvorbu dobré vizuální prezentace (powerpoint) a posteru

příprava na psaní diplomové práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html