SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Empirical methods in grammatical analysis - ALINP204M
Title: Empirické metody v gramatické analýze
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Interchangeability : ABO700701
Z//Is interchangeable with: ABO700700, ABO500507, ABO500107
Annotation - Czech
Last update: CHROJ1AF (04.01.2019)
Kurz se zaměřuje na vybrané metody gramatické analýzy, přičemž jeho cílem je primárně to, aby studenti získali zkušenost s přípravou, realizací a vyhodnocením empirického výzkumu v oblasti gramatiky.
Aim of the course - Czech
Last update: CHROJ1AF (04.01.2019)

Studenti se seznámí s některými metodami pro výzkum gramatiky a získají představu, na jaké problémy mohou při empirickém výzkumu gramatického materiálu narážet, a jak tyto problémy řešit. Zároveň se studenti seznámí s tím, jak tento materiál vyhodnocovat. 

Literature - Czech
Last update: CHROJ1AF (14.01.2019)

Základní literatura

Berends, S. et al. (2016): Eye-tracking and the Visual World Paradigm. In: Schmid, M. et al. (eds.), Designing Research on Bilingual Developments. Behavioral and Neurolinguistic Experiments. Heidelberg: Springer, s. 55–80.

Dabrowska, E. (2010): Naive v. expert intuitions: An empirical study of acceptability judgments. The Linguistic Review, 27, s. 1–23.

Griffin, Z. – Bock, K. (2000): What the eyes say about speaking. Psychological Science, 11, s. 274–279.

Chromý, J. (2014): Práce s empirickými daty. Praha: Karolinum.

Jegerski, J. (2013): Self-paced reading. In: J. Jegerski, B. VanPatten (eds.), Research Methods in Second Language Psycholinguistics. New York: Routledge, s. 20–49.

Just, M. A. et al. (1982): Paradigms and processes in reading comprehension. Journal of experimental psychology: General, 111(2), s. 228-238.

Levshina, N. (2015): How To Do Linguistics with R: Data Exploration and Statistical Analysis. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins.

Pickering, M. et al. (2006): Underspecification and Aspectual coercion. Discourse Processes, 42, s. 131–155.

Rayner, K. et al. (2006): Eye movements as reflections of comprehension processes in reading. Scientific Studies of Reading, 10(3), s. 241–255.

Schütze, C. (2016): The Empirical Base of Linguistics: Grammaticality Judgments and Linguistic Methodology. Berlin: Language Science Press.

Schütze, C. – Sprouse, J. (2010): Judgement data. In: R. Podesva – D. Sharma (eds.): Research Methods in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, s. 27-50.

Tanenhaus, M. et al. (1995): Integration of visual and linguistic information in spoken language comprehension. Science, 268, s. 1632–1634.

Von Stutterheim, C. et al. (2009): New perspectives in analyzing aspectual distinctions across languages. In: Klein, W. – Li, P. (eds.), The Expression of Time. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 195–216.

Requirements to the exam - Czech
Last update: CHROJ1AF (23.01.2017)

  1. Aktivní účast na semináři (spolupráce na projektech).
  2. Předložení vlastního návrhu výzkumu využívající jedné či druhé metody. Následný ústní pohovor nad návrhem.
  3. Účast v experimentu v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií LABELS.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (31.01.2020)

4. 3.      Úvodní seminář, seznámení a plán semestru.

11. 3.     Hodnocení přijatelnosti obecně jako metoda empirického výzkumu.

18. 3.       Hodnocení přijatelnosti – výhody, nevýhody, praktické otázky. 

25. 3.     Čtení vlastním tempem jako metoda empirického výzkumu.

1. 4.     Čtení vlastním tempem – výhody, nevýhody, praktické otázky.

8. 4.     Sledování očních pohybů jako metoda empirického výzkumu.

15. 4.       Měřítka očních pohybů při čtení.

22. 4.       Visual World Paradigm - představení metody.

29. 4.     Visual World Paradigm - příklad výzkumu.

6. 5.     Elicitace jazykové produkce pro výzkum gramatiky.

13. 5.     Společný výzkum.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html