SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
BA seminar II - ALINP113B
Title: Bakalářský seminář II
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Michal Láznička
Teacher(s): Mgr. Michal Láznička
Annotation - Czech
Last update: KRIVJ1AF (02.03.2016)
Cílem předmětu je poskytnout studentům prostor ke konzultacím jejich vznikajících bakalářských prací a k
průbězné prezentaci jejich výsledků. V rámci semináře budou studenti seznámeni s metodologickými, formálními
i etickými aspekty vytváření bakalářské práce. Jádrem předmětu budou prezentace průběžných výsledků
vyučujícím a ostatním studentům a diskuse nad potenciálními teoretickými i praktickými problémy při provádění
výzkumu a produkci textu.
Course completion requirements - Czech
Last update: KRIVJ1AF (02.03.2016)

Účast aspoň na 4 seminářích s prezentací bakalářské práce.

Aktivní účast na semináři:

-  prezentace bak. práce, včetně jejího včasného odeslání týden předem

-  oponentura bak. práce dalšího účastníka předmětu, včetně odeslání do úterý před seminářem

-  pravidelné písemné reakce na zaslané prezentace (minimálně 3), - vždy do úterý před seminářem

-  diskuse na semináři

Literature - Czech
Last update: KRIVJ1AF (02.03.2016)

Litosseliti, L. (ed.) 2010. Research Methods in Linguistics. London: Continuum.

Podesva, R. J. & Sharma, D. (eds.) 2014. Research Methods in Linguistics. Cambridge: CUP.

Robson, C. 2007. How to Do a Research Project. A Guide for Undergraduate Students. Oxford: Blackwell.

Wray, A. & Bloomer, A. 2012. Projects in Linguistics. A Practical Guide to Researching Language. London: Arnold.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html