SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pragmatics - ALINP110B
Title: Pragmatika
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (15.08.2019)

Cílem kursu je seznámit studenty se základními  tématy lingvisticky orientované pragmatiky, tj. zjednodušeně řečeno, s tím, jak mluvčí užívají věty v kontextu. Kurs bude na jedné straně věnován klasickým tématům pragmatiky, jako jsou mluvní akty, komunikační maximy, zdvořilost a deixe, na druhé straně bude rozvíjet pojetí pragmatiky založené na analýze autentických interakčních dat (pojetí praxeologické). Vedle toho je kurs zaměřen na rozvíjení odborných čtenářských a vyjadřovacích schopností v češtině a v angličtině.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (15.08.2019)

Auer, P. (2014 / 2019) Jazyková interakce. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. (vybrané kapitoly)

Austin, J. L. (2000) Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia. (vybrané kapitoly)

Brown, P. & Levinson, S.C. (1987) Politeness. Some Universals in Language Usage.  Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané kapitoly)

Garfinkel, H. (1967) Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. (vybrané kapitoly)

Grice, H.P. (1975) Logic and conversation. In Cole, P. & Morgan, L. (eds.) Syntax and Semantics. Vol. 3: Speech Acts. New York: Academic Press, 41-58.

Hickey, L., & Stewart, M. (eds) (2005) Politeness in Europe. Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual  Matters. (vybrané kapitoly)

Levinson, S.C. (1983) Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. (vybrané kapitoly)

Searle, J. (2008) What is a speech act? In Hutchby, I. (ed.) Methods in Language and Social Interaction. Vol. I. London: Sage, 8-23. (dostupné i z jiných zdrojů)

Searle, J. (1975) Indirect speech acts. In Cole, P. & Morgan, L. (eds.) Syntax and Semantics. Vol. 3: Speech Acts. New York, Academic Press, 59-82.

Schegloff, E.A. (1988) Presequences and indirection: Applying speech act theory to ordinary conversation. Journal of Pragmatics 12: 55-62.

Thomas, J. (1995) Meaning in Interaction. London, New York: Longman. (vybrané kapitoly)

Yule, G. (1996) Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (15.08.2019)

1)      Active participation in the seminar (max. 3 absences), reading, discussion

2)      “Designated reading” of 1 text

3)      Several short homework assignments in preparation for the final paper

4)      Final paper (3500-4000 words)

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. (15.08.2019)
Hlavní témata
 

1. Místo pragmatiky v lingvistice, předmět pragmatiky

2. Mluvní akty (J.Austin)

3. Mluvní akty (J. Searle)

4. „Problém“ nepřímých mluvních aktů

5. Komunikační maximy (H. P. Grice)

6. Od analýzy mluvních aktů k analýze utváření rozhovoru

7. Sekvenčnost, střídání mluvčích v rozhovoru

8. Opravy, preferenční organizace

9. Teorie zdvořilosti (P. Brownová/S. Levinson)

10. Teorie zdvořilosti ve vztahu ke kultuře, „zdvořilost v Evropě“

11. Co jsou indexické výrazy (H. Garfinkel)

12. Deixe

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html