SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Historical linguistics - ALINP109B
Title: Historická lingvistika
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Pre-requisite : ALINP116B
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními principy, mechanismy a modely jazykové změny. Posluchači budou seznámeni s mechanismy strukturních inovací i s mechanismy jejich šíření v rámci řečových komunit i přes jejich hranice. Část kurzu bude věnována také metodám a omezením diachronní srovnávací lingvistiky a metodám genealogické klasifikace jazyků.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)

1.     Zkouška v podobě písemného testu (max. 100 bodů).

2.     Pravidelná domácí příprava, tj. četba odborných textů v angličtině a vypraco­vávání úkolů. Pí­sem­né zpracování textů a úkolů posílejte prosím vždy do 20:00 hodin dne předcházejícího výuce. Dodání úkolu po této lhůtě (ale před proběhnutím relevantního semináře) bude sankcionováno strhnutím 2 bodů z výsledku písemného testu. Nedodání úkolu nebo jeho dodání až po proběhnu­tí relevantního semináře bude sankcionováno strhnutím 5 bodů z výsledku pí­semného testu.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)

Základní studijní literatura
Campbell, Lyle. 1998. Historical linguistics: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Další odborná literatura
Aitchison, Jean. 2001. Language change: Progress or decay? Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Aitchison, Jean. 1996. The seeds of speech: Language origin and evolution. Cambridge: Cambridge University Press.
Andersen, Henning (ed.) 2001. Actualization: Linguistic change in progress. Amsterdam: John Benjamins.
Antilla, Raimo. 1972. An introduction to historical and comparative linguistics. New York: The Macmillan Company.
Antilla, Raimo. 1989. Historical and comparative linguistics. Amsterdam: John Benjamins.
Beard, Adrian. 2004. Language change. London: Routledge.
Blevins, James P. & Juliette Blevins (eds.) 2009. Analogy in grammar: form and acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Brinton, Laurel & Elizabeth Closs Traugott. 2005. Lexicalization and language change. Cambridge: Cambridge University Press.
Bynon, Theodora. 1977. Historical linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Campbell, Lyle & Alice C. Harris. 1995. Historical syntax in cross-linguistic perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Croft, William. 2000. Explaining language change: An evolutionary approach. Harlow, Essex: Longman.
Crowley, Terry. 1997. An introduction to historical linguistics. Third edition. Auckland: Oxford University Press.
Dixon, R. M. W. 1997. The rise and fall of languages. Cambridge: Cambridge University Press.
Enfield, Nicholas J. 2008. Transmission biases in linguistic epidemiology. Journal of language contact, Thema 2, 299-310.
Fox, Anthony. 1995. Linguistic reconstruction: an introduction to theory and method. Oxford: Oxford University Press.
Haspelmath, Martin. 1999. Why is grammaticalization irreversible? Linguistics 37, 1043-1068.
Heine, Bernd, Ulrike Claudi & Friederike Hünnemeyer. 1991. Grammaticalization: a conceptual framework. Chicago: Chicago University Press.
Heine, Bernd & Tania Kuteva. 2002. World lexicon of grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.
Hock, Hans Henrich. 1991. Principles of historical linguistics. Second edition. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
Hock, Hans Henrich & Brian D. Joseph. 1996. Language history, language change, and language relationship: An introduction to historical and comparative linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.
Hopper, Paul & Elizabeth Closs Traugott. 2003. Grammaticalization. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Joseph, Brian D. & Richard D. Janda (eds.) 2003. The handbook of historical linguistics. Oxford: Blackwell.
Keller, Rudi. 1994. On language change: The invisible hand in language. London: Routledge.
Labov, William. 1994. Principles of linguistic change. Volume I: Internal factors. Oxford: Blackwell.
Labov, William. 2001. Principles of linguistic change. Volume II: Social factors. Oxford: Blackwell.
Lass, Roger. 1990. How to do things with junk: Exaptation in language evolution. Journal of linguistics 26, 79-102.
Lass, Roger. 1997. Historical linguistics and language change. Cambridge: Cambridge University Press.
Lehmann, Winfred P. 1962. Historical linguistics: An introduction. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Lehmann, Christian. 2002. Thoughts on grammaticalization. Second, revised edition. Arbeitspapiere des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Erfurt, No. 9. Erfurt.
Lightfoot, David. 1979. Principles of diachronic syntax. Cambridge: Cambridge University Press.
McMahon, April M. S. 1994. Understanding language change. Cambridge: Cambridge University Press.
Sihler, Andrew L. 2000. Language history: An introduction. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Sturtevant, E. H. 1961. Linguistic change: An introduction to the historical study of language. Chicago: University of Chicago Press.
Trask, R. L. 1996. Historical linguistics. New York: Oxford University Press.
Traugott, Elizabeth Closs & Richard B. Dasher. 2002. Regularity in semantic change. Cambridge: Cambridge University Press.
Trudgill, Peter. 1986. Dialects in contact. Oxford: Blackwell.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)
  1. Hláskové změny
  2. Morfosyntaktické změny
  3. Gramatikalizace
  4. Sémantické změny
  5. Propagace jazykových změn
  6. Kontaktní změny
  7. Metody rekonstrukce praforem
  8. Metody genealogické klasifikace
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html