SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Languages of the world - ALINP105B
Title: Jazyky světa
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)
Cílem kurzu je poskytnout vhled do mnohosti jazyků, jejich geneaologické klasifikace a sociolingvistické a strukturní variability. V přednáškové části kurzu bude studentům představena diverzita jazyků světa z hlediska genealogického i sociolingvistického. Seminární část kurzu poskytne studentům praktický vhled do variability jazykových struktur skrze srovnání jazyků vybraných z různých makroareálů.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)

Vypracování powerpointové prezentace (příp. při malém počtu účastníků více prezen­tací) o přiděleném jazyce. Na prezentaci je vyčleněno 50 minut plus 10 minut na diskusi. Prezen­tace by měla obsahovat a) základní údaje o daném jazyce (s mapami, schématy apod.) a zdrojích dat; b) jeho zvukovou ukázku, pokud je k dispozici; a c) podrobně ana­lyzované tex­tové ukázky tohoto jazyka ilustrující jeho zvukovou stavbu a základní mor­fosyntaktické struktury. Všechny uváděné ukázky musejí být přeloženy do češtiny a mít konsistentní interlineární překlad.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (04.02.2020)

Adelaar, Willem F. H. – Muysken, Peiter C. The languages of the Andes. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Comrie, Bernard. The world’s major languages. London: Croom Helm & New York: Oxford University Press, 1987.
Comrie, Bernard (in collaboration with Hewitt, B. G. – Payne, J. R.). The languages of the Soviet Union. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Dixon, R. M. W. Australian languages: their nature and development. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
Goddard, Cliff. The languages of East and Southeast Asia: an introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Foley, William A. The Papuan languages of New Guinea. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
Haspelmath, Martin, Matthew S. Dryer, David Gil, Bernard Comrie (eds.) The world atlas of language structures. Oxford: Oxford University Press, 2005.
Heine, Bernd – Nurse, Derek (eds.) African languages: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
Lynch, John – Ross, Malcolm – Crowley, Terry. The Oceanic languages. Richmond, Surrey: Curzon Press, 2002.
Mithun, Marianne. The languages of Native North America. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Pereltsvaig, Asya. Languages of the world: an introduction. Cambridge University Press, 2012.
Ramsey, Samuel R. The Languages of China. Princeton: Princeton University Press, 1989.
Shibatani, Masayoshi. The languages of Japan. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Suaréz, Jorge A. The Mesoamerican Indian languages. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

& gramatické deskripce jednotlivých jazyků

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (03.02.2020)
 1. Jazyková diverzita
 2. Indoevropské jazyky
 3. Kavkazské jazyky a izoláty záp. Eurasie
 4. Afroasijské jazyky
 5. Jazyky subsaharské Afriky
 6. Tzv. (makro)altajské jazyky
 7. Uralské a tzv. paleoasijské jazyky
 8. Jazyky jižní a jihovýchodní Asie
 9. Austronéské jazyky
 10. Papuánské jazyky
 11. Austrálské jazyky
 12. Jazyky severní Ameriky
 13. Jazyky střední a jižní Ameriky
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html