SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Language and cognition - ALINP101B
Title: Jazyk a kognice
Guaranteed by: Institute of Linguistics (21-ULING)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2591
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: Mirjam Friedová, Ph.D.
Teacher(s): Mirjam Friedová, Ph.D.
Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.
Z//Is interchangeable with: ALINUVOD1
Annotation - Czech
Last update: Mirjam Friedová, Ph.D. (25.09.2019)
Obecný úvod do studia podstaty jazyka, koncipovaný z hlediska základní kontroverze moderní jazykovědy: jazyk jako typ mentálního a společenského chování a specifická manifestace našeho kognitivního vybavení, nebo jako autonomní komputační systém nezávislý na našem kognitivním aparátu a komunikačních potřebách. Studenti se seznámí se základní lingvistickou terminologií v hlavních jazykovědných disciplínách, s typem problémů a otázek, které si lingvisté kladou, a získají potřebný přehled o širších souvislostech mezi jazykovým systémem, společenskou komunikační praxí, lidskou kognicí a fungováním mozku. Struktura předmětu povede studenty k tomu, aby se naučili samostatně přemýšlet o tom, co znamená, že člověk "umí" svůj rodný jazyk, a jak takovou znalost můžeme vysvětlit.
Sylabus je nahrán v Moodlu.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mirjam Friedová, Ph.D. (09.09.2019)

Pravidelná docházka na přednášky, aktivní účast na seminářích (maximálně 1 omluvená absence), pravidelná četba povinné literatury. Součástí atestace je také včasné vypracování a odevzdání pravidelných domácích cvičení, která průběžně ověřují schopnost aplikovat znalosti na konkrétním materiálu. Předmět je zakončen písemnou zkouškou.

Literature - Czech
Last update: Mirjam Friedová, Ph.D. (25.09.2019)

Literatura (poskytována v průběhu semestru):

Burling, Robbins. 1992. Patterns of language: structure, variation, change. Vybrané kapitoly.
Finegan, Edward. 2008. Language: its structure and use. Vybrané kapitoly.
Yule, George. 2010. Study of language. Cambridge: CUP. Vybrané kapitoly.
Kuhl, Patricia K. 2004. Early language acquisition: Cracking the speech code. Nature Reviews Neuroscience,Kuhl, Patricia K. 2004. Early language acquisition: Cracking the speech code. Nature Reviews Neuroscience, 5, 831-843.
Overstreet, Maryann. 2005. And stuff und so: Investigating pragmatic expressions in English and German. Journal of Pragmatics 37.11, 1845-1864.
Rosch, Eleanor. 1977. Classification of real-world objects: Origins and representations in cognition. Thinking: Readings in cognitive science, 212-222.

Další četba:
Kay, Paul, B. Berlin, L. Maffi & W. Merrifield. 1997. "Color naming across languages." In C. L. Hardin & L. Maffi (eds.), Color categories in thought and language. Cambridge.
Lakoff, George. 1986. "Classifiers as a reflection of mind." In Colette Craig (ed.), Noun Classes and Categorization, 13-53. John Benjamins.
Levinson, Stephen C. 1997. "From outer to inner space: linguistic categories and non-linguistic thinking." In Jan Nuyts & Eric Pederson (eds.), Language and conceptualization, 13-45. Cambridge University Press.
Pawley, Andrew. 1987. "Encoding events in Kalam and English: different logics for reporting experience." In R. S. Tomlin (ed.), Coherence and Grounding in Discourse, 329-360. John Benjamins.Rosch, Eleanor. 1978. "Principles of categorization." In E. Rosch & B. B. Lloyd (eds.), Cognition and categorization, 27-48. Lawrence Erlbaum Associates.
Tomasello, Michael. 1998. "Introduction: A cognitive-functional perspective on language structure." In M. Tomasello (ed.), The New Psychology of Language, vii-xxiii. Lawrence Erlbaum associates.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html