SubjectsSubjects(version: 942)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to working with language corpora - AKORPUS01
Title: Úvod do práce s jazykovými korpusy
Guaranteed by: Institute of the Czech National Corpus (21-UCNK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Number of self-study hours: 20 [hours/semester]
Hours per week, examination: 1/1, C [HS]
Capacity: winter:unknown / 200 (200)
summer:unknown / unknown (200)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: v rámci Moodlu hledejte kurz pro aktuální semestr podle kódu předmětu AKORPUS01
Additional information: https://dl3.cuni.cz/course/
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Teacher(s): prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Michal Křen, Ph.D.
PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Annotation -
Last update: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. (27.06.2019)
Introductory seminar for every student who wants to learn how to work with language corpora.

OBJECTIVE
The main objective of this seminar is to provide students with necessary background in the topics of Corpus Linguistics, to explain the principles of the design and annotation of different kinds of language corpora, and to introduce available concordancers and corpus-based tools, incl. basic and complex querying.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (08.12.2019)

The course is taught mainly in Czech and therefore requires sufficient proficiency in order to attend.

Literature -
Last update: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (08.12.2019)

Readings will be available in Moodle during the semester.

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. (27.06.2019)

FORMA VÝUKY

Seminář je vyučován kombinovanou formou: bloková výuka zahrnuje dvě setkání (úvodní přednášku a procvičovací seminář v polovině semestru) a každotýdenní e-learningové materiály v Moodlu, rozdělené do tematických lekcí. Heslo do kurzu v Moodlu se dozvíte na úvodní přednášce.

Studentům jsou také k dispozici individuální konzultace s pedagogy kurzu (více informací v Moodlu).

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (04.04.2023)

Sylabus předmětu:

1. Využití jazykových korpusů

2. Typy korpusů a korpusových nástrojů

3. Základní pojmy korpusové lingvistiky

4. Hledání v korpusech a regulární výrazy

5. Anotace korpusu

6. Dotazovací jazyky se zaměřením na CQL

7. Pokročilé dotazy (blokový seminář)

Polosemestrální test

8. Kolokace a asociační míry

9. Vícejazyčné korpusy

10. Práce se subkorpusy a vlastními daty

11. Další korpusové zdroje (2 lekce s volitelným obsahem)

11a. Specializovaná lekce (nejen) pro bohemisty o dalších zdrojích pro češtinu

11b. Specializovaná lekce (nejen) pro anglisty o dalších zdrojích pro angličtinu

11c. Specializovaná lekce (nejen) pro translatology věnovaná překladové translatologii

11d. Specializovaná lekce o korpusové lexikologii a lexikografii

11e. Korpusy znakových jazyků

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html