SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Korean Language b - AKO500152
Title: Vývoj korejského jazyka b
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (10)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4220
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem kurzu je seznámit posluchače s vývojem korejského jazyka od jeho zachytitelných počátků do současnosti z
hlediska fonetického, morfologického a gramatického. Výuka bude probíhat formou analýzy jednotlivých etap vývoje
korejského jazyka z výše uvedených hledisek doprovázenou konkrétními příklady textů a dalšího jazykového
materiálu. Hlavní pozornost bude soustředěna na vznik a vývoj korejského hláskového písma a postupnou
transformaci středověké a předmoderní korejštiny do současných spisovných forem jazyka.
Last update: Stříbrný Dominik, Bc. (18.12.2023)
Literature - Czech
  • Pucek, V., Glomb, V. Klasická korejština. Praha: Karolinum 2013.
  • Lee, Ki-Moon, Ramsey, S. R. A History of the Korean Language. Cambridge University Press 2011.
  • Na Čchan-jŏn et al. Čungse kugŏ munpobŭi ihӓ. Kjohakjŏngusa 2011.
  • Čo Čchang-gju. Čungse kŭndӓ kugŏŭi ihӓ. Sŏul: Jŏngnak 1999

Last update: Stříbrný Dominik, Bc. (18.12.2023)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou získání zápočtu a jednou z podmínek pro závěrečný atest je aktivní účast (tzn. nastudování zadané literatury, zapojování se do diskuze) na semináři, vypracování shrnutí zadané literatury na každou hodinu v rozsahu 2 NS a prezentace dvou referátů na klíčové téma hodiny. Závěrečná zkouška spočívá ve vypracování seminární práce, její prezentaci a diskusi v rámci hodiny. 

Last update: Jirková Miroslava (02.05.2019)
Learning resources - Czech
  • - -
Last update: Jirková Miroslava (02.05.2019)
Entry requirements - Czech

Pokročilá znalost korejštiny je předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu.

Last update: Jirková Miroslava (02.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html