SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Translation Seminar a - AKO500148
Title: Překladatelský seminář a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Is interchangeable with: AKO500105
Files Comments Added by
download Kdyby byl na BlueMarble.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Annotation - Czech
Náplní semináře je překladatelská teorie a následná praxe na konkrétním materiálu od doslovného překladu po vytvoření publikovatelného textu.
Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (01.10.2020)
Literature - Czech

Fišer, Z. (2009): Překlad jako kreativní proces - teorie a praxe funkcionalistického překládání. Host
Knittlová, D. (1995): Teorie překladu; Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc
Lakoff, G., Johnson, M. (2002): Metafory, kterými žijeme; Host
Levý, Jiří (1998): Umění překladu; Ivo Železný
Mounin, Georges (1999): Teoretické problémy překladu; Karolinum

Last update: Jirková Miroslava (02.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Souvislá prezentace vybraného teoretického problému překladu v průběhu semestru a finální překlad vybrané pasáže probíraného literárního textu.

Last update: Horák Tomáš, PhDr., Ph.D. (03.01.2022)
Syllabus - Czech

Seminář slouží k ozřejmění fází procesu překladu až po text vysoké kvality, určený pro publikaci. Otevírá nejrůznější kapitoly teorie překladu, ale soustřeďuje se zejména na konkrétní pasáže relevantní pro překlad z korejštiny do češtiny a možná řešení. Teoretické problémy aplikují studenti společně na konkrétní texty, převod je vědomý a konsensuální. Výsledkem je společný překlad minimálně dvou středně dlouhých textů v rozsahu 40 stran, které projdou několika fázemi čtení až po redakční práci. 

Last update: Horák Tomáš, PhDr., Ph.D. (03.01.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html