SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Diploma Seminar - AKO500113
Title: Diplomový seminář (koreanistika)
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)
Diplomový seminář je koncipován vzhledem k potřebám jednotlivých studentů a zaměření jejich diplomových
prací. Studenti v průběhu semináře prezentují výsledky dosavadní práce na zadaném tématu a konzultují další postup.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Eco, U.: Jak psát diplomovou práci. Praha 1996
Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. Leda. Voznice 1999
Prameny a zdroje dle konkrétních témat prací studentů

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Požadavky pro atest: účast na semináři (70 %), pravidelné prezentace průběžně zpracovávaných dílčích témat, konkrétní návrh struktury diplomové práce a finální verze její části v rozsahu min. 25 NS 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

1. Rešerše dostupných zdrojů a literatury k zadanému tématu diplomové práce

2. Představení základní koncepce zamýšlené práce - cíle a plánovaný způsob zpracování

3. Představení celkové struktury práce a jejích dílčích celků

4. Práce na jednotlivých částech práce a průběžná prezentace výsledků

Registration requirements - Czech
Last update: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. (05.03.2019)

Schválené zadání diplomové práce.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html