SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Korean Literariness II - AKO500112
Title: Projevy korejské literárnosti II
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Miroslava Jirková (01.09.2015)
Přednáška rozšiřuje přehled, který studentům poskytl kurs Korejská literatura I (AKO100057). Soustřeďuje se na
literátské žánry psané a šířené v rámci úzkého společenství literátů, ovšem mimo oficiální naučnou literaturu, tj.
žánry psané pro „dlouhé chvíle“ a z „dlouhé chvíle“. Tyto formy jsou většinou buď skutečným nebo fiktivním
dialogem ať už s tradicí, historií, nebo se skutečnými osobami, také dialogem s hodnotami své doby.

Podmínkou pro zapsání je absolvování přednášky Korejská literatura I, součástí atestu je drobná seminární práce,
účast na přednáškách 70%.
Literature - Czech
Last update: Miroslava Jirková (01.09.2015)

Löwensteinová, M., Pucek, V.: Studie z dějin starší korejské literatury. Praha 2006.

Pultr, A.: Dějiny korejské literatury. Praha 1973.

Lee, P.H.: Korean literature. Topics and Themes. Tuscon 1965.

Kichung Kim: An Introduction to Classical Korean Literature. New York 1996.

Hoyt, J.: Soaring Phoenixes and Prancing Dragons (A Historical Survey of Korean Classical Literature), Somerset-Seoul 2000.

Trocevič. A.F.: Istorija korejskoj tradicionnoj literatury (do XXv.). Sankt-Petěrburg 2004)

Lee, P.H. (ed.): A History of Korean Literature. Cambridge 2003.

Löwensteinová, M.: Slovník korejské literatury. Libri 2007.

Samostatná četba vybraných děl k tématu bude zadávána průběžně.

Syllabus - Czech
Last update: Miroslava Jirková (01.09.2015)

Přednáška se bude věnovat mj. těmto tematickým okruhům:

  • korespondenci (veřejným listům, polooficiálním prohlášením, korespondenci mezi přáteli, osobním, rodinným dopisům);
  • deníkům (mj. válečným, cestopisným, dvorským, osobním);
  • esejům (手筆), zejména na téma estetika a literatura;
  • anekdotickému žánru sihwa (詩話), jeho obsahu a účelu;
  • žánru pchäsǒl (稗說) a jeho vztahu k historiografii a folkloru, resp. komparaci s dobovými oficiálními spisy;

kratším kritickým prózám mongjurok (夢遊錄) ve vztahu k pozdější zábavné próze.

Ke každé hodině si studenti připraví zadanou literaturu k diskusi, resp. budou mít k dispozici ukázky v originále i překladech.

Podmínkou pro zapsání je absolvování přednášky Korejská literatura I, součástí atestu je drobná seminární práce, účast na přednáškách 70%.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html