SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar of Translation b - AKO500106
Title: Překladatelský seminář b
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 10 (12)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Files Comments Added by
download Preklad_Trump.pdf PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Annotation - Czech
Náplní semináře je prezentace referátů věnovaných teoretickým otázkám překladu a diskuse k těmto otázkám. Podkladem pro přípravu referátů je doporučená literatura. Problémy pojednávané v referátech jsou hlouběji probírány v doprovodné diskusi.
Last update: Jirková Miroslava (10.08.2015)
Literature - Czech

Fišer, Z. (2009): Překlad jako kreativní proces - teorie a praxe funkcionalistického překládání. Host
Knittlová, D. (1995): Teorie překladu; Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc
Lakoff, G., Johnson, M. (2002): Metafory, kterými žijeme; Host
Levý, Jiří (1998): Umění překladu; Ivo Železný
Mounin, Georges (1999): Teoretické problémy překladu; Karolinum

Last update: Jirková Miroslava (10.08.2015)
Requirements to the exam - Czech

Vypracování a prezentace referátu k vybranému teoretickému problému překladu. Předložení vlastního literárního překladu daného díla v rozsahu cca 3 NS.

Last update: Horák Tomáš, PhDr., Ph.D. (11.05.2020)
Syllabus - Czech

Vybraná témata pro prezentace na semináři vycházejí z doporučené literatury. Pořadí i obsah se může měnit.

1. Uvedení do teorie překladu

2. Překladatelský proces a jeho fáze

3. Estetické problémy překladu

4. Překlad a jazykověda

5. Slovní zásoba a překlad

6. Vidění světa a překlad

7. Překlad jako mezikulturní dialog

8. Překlad jako problém literárněhistorický

9. Překladatel jako literární a jazykový tvůrce

10. Text v procesu překladu

11. Strategie překladu

12. Teorie funkčních stylů

13. Metafory a překlad

Last update: Jirková Miroslava (10.08.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html