SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of Korean Language a - AKO500093
Title: Vývoj korejského jazyka a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Files Comments Added by
download 한글 새 문자는 반드시 필요하다.docx hangul requires new graphemes Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
download 한글 알고 있나요.docx Do you know the Korean script? Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
download Klasická korejština2.pptx presentation2 Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
download klasicka-korejstina-14-1 (1).pdf classical Korean Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
download Vývoj korejského jazyka1 (4).pptx prezentace1 Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Annotation - Czech
<br>
Úkolem kurzu je seznámit posluchače s vývojem korejského jazyka od jeho zachytitelných počátků do současnosti z <br>
hlediska fonetického, morfologického a gramatického. Výuka bude probíhat formou analýzy jednotlivých etap vývoje <br>
korejského jazyka z výše uvedených hledisek doprovázenou konkrétními příklady textů a dalšího jazykového materiálu. <br>
Hlavní pozornost bude soustředěna na vznik a vývoj korejského hláskového písma a postupnou transformaci středověké a <br>
předmoderní korejštiny do současných spisovných forem jazyka jak v Korejské republice, tak v KLDR. Zohledněna bude <br>
též role klasické čínštiny v tomto procesu a interakce obou systémů. Kontrola studia bude prováděna formou testů.<br>
<br>

Odkaz na MSTeams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ad743f546115a445ab76bad668b2d715c%40thread.tacv2/V%25C3%25BDvoj%2520korejsk%25C3%25A9ho%2520jazyka?groupId=4088e82a-7134-44f1-8a1f-a8b8b1c0967e&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917
Last update: Mazaná Vladislava, Mgr., Ph.D. (29.09.2020)
Literature - Czech

Pucek, V. (1982): Úvod do studia koreanistiky. Část filologická. SPN. Praha

Pucek, V., Bušková, M. (2000). Jazyková politika v Koreji. Nakladatelství Karolinum. Praha

Kim, Zong-su (2005): The history and future of Hangeul : Korea's indigenous script,Engl. transl. by Ro, Global Oriental, Folkstone

Kang Sin-hang (1987), Hunminch?ng?m y?ngu, SKKU Sôul.

Kim Čông-hun (1998): Hankukôúi jôksa,Tähan kjokwasô, Sôul.

Kwôn Čä-il (1998): Hankukô munpôpsa, Pakičông, Sôul.

Čông Čä-jông et al. (2003): Hankukúi munčawa munčajônku, Čipmuntang, Sôul

Hankuk kůndä čchokiúi ônôwa munhak / Sôultähakkjo hankukmunhwajônkuso pchjônča,: Sôul tähakkjo čchulpchanpu, Soul 2005.

Lju Ljôl (1990-1992): Čosônmal ljôksa 1-2, Sahö kwahak čchulpchansa, Pchjôngjang.

Last update: Jirková Miroslava (06.08.2015)
Syllabus - Czech

ZS

I. Periodizace, nejstarší písemné prameny a teorie o původu korejštiny

II-V, Hanmun a historická fonologie

VI-VII. Korejský jazyk a grafemické systémy do 15. století.

VII-XI.Korejské hláskové písmo, teorie a texty.

XII-XIII. Vývoj korejského písma a jazykovědy do 19. století.

LS

I-V. Modernizace a reformy korejského jazyka a písma.

VI. Obraz změn korejského jazyka a písma v západních učebních textech

VII. Období japonské okupace

VIII-XI. Poválečný vývoj v KLDR a KR

XII-XIII. Současný stav

Last update: Jirková Miroslava (06.08.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html