SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic Korean listening II - AKO100163
Title: Poslech korejského jazyka pro začátečníky II
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 20 (13)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jolana Blažíčková
Teacher(s): Mgr. Jolana Blažíčková
Pre-requisite : AKO100116
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)
Kurz poslechu pro mírně pokročilé je propojen s předmětem Korejský jazyk Ib. V tématech je obsažena probraná gramatika a slovní zásoba učebnice New Yonsei Korean 1-2.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Předmět je nadstavbou povinného kurzu Korejský jazyk Ib, umožňuje zejména prohloubení a zdokonalení slovní zásoby a konverzačních témat základního kurzu.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Podmínkou získání atestace je 70% účast na hodinách (4 absence), absenci není možné nahrazovat. Získání zápočtu zahrnuje aktivní práci v hodině, odevzdávání zadané práce, která vyžaduje domácí přípravu a závěrečný test (poslech a porozumění textu).

Literature - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Základní:
New Yonsei Korean - Listening and Reading 1-1, 1-2 (ISBN: 9788968503634), Yonsei University Press, 2019
경희 한국어 듣기 1, Hawoo Publishing Inc.

Rozšiřující:
새 연세한국어 말하기와 쓰기 1-1, 1-2 (2018)
한국 전래 동화 Level 1: 김재욱
생활속 한국 문화77 (2011)
New 가나다 Korean for Foreigners 1 (2010)

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Kurzu sleduje jednotlivé kapitoly učebnice Yonsei - 새 연세한국어 듣기와 읽기 1-2 (2019), lekce 11 - 20, poslechy textů, které obsahují gramatiku a slovní zásobu hodin Korejský jazyk I b. Kapitoly učebnice zahrnují tématický text, rozšířenou slovní zásobu, poslechové úkoly, konverzační cvičení.

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (10.02.2021)

Odkaz na kanál předmětu na platformě MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae4874714ca1f4864bc15484224da0e72%40thread.tacv2/Poslech%2520korejsk%25C3%25A9ho%2520jazyka%2520pro%2520za%25C4%258D%25C3%25A1te%25C4%258Dn%25C3%25ADky%2520II?groupId=4088e82a-7134-44f1-8a1f-a8b8b1c0967e&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Předmět je určen studentům prvního ročníku koreanistiky, kteří úspěšně absolvovali zkoušku ZS Korejský jazyk Ia a jsou zapsáni do povinného kurzu Korejský jazyk Ib

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html