SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Modern Korean Literature - AKO100142V
Title: Moderní korejská literatura
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AKO100142
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Incompatibility : AKO100142
Annotation - Czech
Přednáška si klade za cíl obsáhnout vývoj moderní korejské literatury od jejího zrodu po současnost,
tedy základní směry, proudy a postavy předválečné i poválečné literatury s tím, že poválečné období je výrazněji
soustředěno na vývoj literatury na jihu země, přestože literatura KLDR bude zmiňována v několikahodinovém přehledu.
Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (09.09.2021)
Course completion requirements - Czech

test a ústní zkouška v rozsahu přednášek, doporučené a překladové literatury.

Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (09.09.2021)
Literature - Czech

 

 

Löwensteinová, M.: Dějiny moderní korejské literatury. Praha 1998

Lee, P.H. (ed.): A History of Korean Literature. Cambridge 2003 (vybrané kapitoly).

Löwensteinová, M.: Slovník korejské literatury. Libri 2007.

Překladová literatura v češtině a dalších světových jazycích viz

Klöslová Z.: Korea in Czechoslovakia (Czech Reoublic) - Bibliography. Praha 1995 a jednotlivá doporučená díla (seznam na webu ÚDLV)

Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (09.09.2021)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky pro atest (písemná zkouška): znalosti v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Last update: Jirková Miroslava (25.04.2019)
Syllabus - Czech

Dějiny moderní korejské literatury zahrnují období zhruba od roku 1920 do současnosti. Vzhledem k vývoji moderní literatury jsou koncipovány tak, jak se měnily směry a proudy nově se tvořící literatury. Literatura do roku 1945 je pojímána jako celek, poválečný vývoj se však více zaměřuje na jižní část země a tamní vývoj, literatura KLDR je zmiňována pouze v kusých obrysech. Jelikož je přednáška pouze jednosemestrová, soustřeďuje se především na podstatné jevy, které moderní literaturu ovlivnily, a na nejznámější osobnosti a díla, jež měla pro danou dobu převratný význam. Vzhledem k relativně hojnému množství překladů do češtiny a světových jazyků si mohou studenti své znalosti doplnit či rozšířit vlastní četbou nebo v povinně volitelných přednáškách, viz např. Moderní román, Literatura KLDR ad.

Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (09.09.2021)
Learning resources - Czech

budou vkládány průběžně

Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (09.09.2021)
Entry requirements - Czech

Předmět je primárně určen studentům prvního ročníku koreanistiky, ale je otevřený i pro zájemce z ostatních oboru. Nicméně předmět předpokládá souběžné studium jazyka a znalost korejského písma je zhruba od třetiny semestru nutností.

Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (09.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html