SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Korean Language Ia - AKO100116
Title: Korejský jazyk Ia
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, Ex [HT]
Capacity: unknown / unlimited (20)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Youn Woo Jung
Mgr. Jolana Blažíčková
Teacher(s): Mgr. Jolana Blažíčková
Mgr. Youn Woo Jung
Is co-requisite for: AKO100164, AKO100165
Is pre-requisite for: AKO100163, AKO100162, AKO100118
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)
Kurz korejského jazyka se zaměřuje na nácvik písma a základy mluvené korejštiny (základní gramatické konstrukce a slovní zásoba). Kurz sleduje níže uvedené tematické okruhy:<br>
1. Korejské písmo<br>
2. Pozdravy<br>
3. Předměty<br>
4. Škola<br>
5. Kamarádi<br>
6. Rodiště<br>
7. Školní povinnosti<br>
8. Jídlo<br>
10. Každodenní povinnosti
11. Víkend
12. Včerejší den

Studentovi budou umožněny 3 termíny zkoušky, jak písemné tak ústní části. Není umožněn opakovaný zápis předmětu.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (20.09.2023)

Kurz korejského jazyka se zaměřuje na písmo a základy mluvené korejštiny, zvládnutí základních gramatických konstrukcí a lexika.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (19.02.2024)

Podmínkou získání atestace je průběžné odevzdávání pracovních listů (kvízů), 70% účast na hodinách (4 absence), absenci není možné nahrazovat.
Studentovi budou umožněny 3 termíny zkoušky, jak písemné tak ústní části. Není umožněn opakovaný zápis předmětu.

Poměry při hodnocení: docházka 30%, práce v hodinách a odevzdávání kvízů 20%, zkouška 50%.

Předmět je zakončen souhrnným písemným testem, praktickou ústní zkouškou.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Iveta Pastyříková (21.11.2023)

Základní:
Yonsei hangugo (Yonsei Korean) 1-1, Yonsei University Press, 2012.
새 연세한국어 어휘와 문법 1-1 (2018)
새 연세한국어 말하기와 쓰기 1-1 (2018)

Rozšiřující: Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka. Karolinum, Praha
Korean Grammar in Use Beginning, Min Jin-young, Ahn Jean-myung (2011)
외국인을 위한 한국어 문법 연습, 초급 (2015)
외국인을 위한 한국어 어휘 연습, 초급 (2015)

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (19.02.2024)

Zkouška v ZS je podmíněna úspěšným složením souhrnné písemné zkoušky a průběžným odevzdáváním pracovních listů (kvízů). Písemná zkouška (gramatická část a slovní zásoba) je doplněna o vytvoření písemného textu na zvolené téma.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Úvod do korejského jazyka a písma.
Kurzu sleduje jednotlivé kapitoly učebnice Yonsei - 새 연세한국어 어휘와 문법 1-1 (2018), 새 연세한국어 말하기와 쓰기 1-1 (2018), lekce 1 - 10.

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book Yonsei 1, dále je doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Youn Woo Jung (22.09.2021)

Předmět je určen pouze studentům prvního ročníku koreanistiky, předpokládá se znalost korejského písma.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html