SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Korean Cultural Tradition - AKO100047V
Title: Kulturní tradice Koreje
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (45)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AKO100047
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Files Comments Added by
download Božstva, Obludy, duchové a démoni.pptx duchové a démoni doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Klíčové momenty XI.pptx moderní zábavy doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Korejská kultura 3.pptx řemesla doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Korejská tradiční kultura 4.pptx jídlo doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Korejská tradiční kultura1(2)(1).pptx architektura etc. doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Korejský oděvmod.pptx oděv doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Řízená zábava, Sever a Jih.pptx kolektivní zábavy doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Zábavy, sporty ad.pptx hry, sporty doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy korejské kultury, jejími estetickými východisky a projevy.
Zahrnuje poměrně široké spektrum od čajového obřadu přes keramiku, malířství, sochařství, řemesla apod.
Last update: Blažíčková Jolana, Mgr. (23.11.2023)
Literature - Czech

Literatura: podle jednotlivých témat, zvl.

A Cultural Guide of Korea. Soul 2000.

Traditional Korean Music. Soul 1999.

Korean Ceramics and Porcelain. Soul 1992.

Traditional Korean Painting. Soul 1983.

Korean Architecture. Soul 1982

Last update: Blažíčková Jolana, Mgr. (23.11.2023)
Requirements to the exam - Czech

atestace není podmíněna docházkou, bude udělena s ohledem na výsledek závěrečného textu.

Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (29.02.2024)
Syllabus - Czech
Sylabus:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy korejské kultury; jedná se tedy o cyklus vybraných okruhů, sloužících pro pochopení filosoficko-estetického základu korejské kultury. Přednášky jsou doplněny o názornou složku (audio, videomateriály atp.)

Základní tematické okruhy:
Čajový obřad;

korejská klasická hudba a hudební nástroje, hudební žánry (po současné trendy);

keramika a porcelán;

malířství, sochařství, architektura,

divadelní žánry ad.

Požadavky pro atest (forma testu): znalosti v rozsahu přednášek

Last update: Blažíčková Jolana, Mgr. (23.11.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html