SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Korean Cultural Tradition - AKO100047
Title: Kulturní tradice Koreje
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 50 / unknown (45)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Files Comments Added by
download Klíčové momenty XI.pptx moderní zábavy doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Korejská kultura 3.pptx řemesla doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Korejská tradiční kultura 4.pptx jídelní kultura doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Korejská tradiční kultura1(2)(1).pptx imps, ghosts doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download obludy.pptx ghosts doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
download Řízená zábava, Sever a Jih.pptx řízená kultura doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy korejské kultury, jejími estetickými východisky a projevy.
Zahrnuje poměrně široké spektrum od čajového obřadu přes keramiku, malířství, sochařství, řemesla apod.
Last update: UDVANDRS (16.02.2012)
Literature - Czech

Literatura: podle jednotlivých témat, zvl.

A Cultural Guide of Korea. Soul 2000.

Traditional Korean Music. Soul 1999.

Korean Ceramics and Porcelain. Soul 1992.

Traditional Korean Painting. Soul 1983.

Korean Architecture. Soul 1982

Last update: UDVANDRS (16.02.2012)
Syllabus - Czech
Sylabus:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy korejské kultury; jedná se tedy o cyklus vybraných okruhů, sloužících pro pochopení filosoficko-estetického základu korejské kultury. Přednášky jsou doplněny o názornou složku (audio, videomateriály atp.)

Základní tematické okruhy:
Čajový obřad;

korejská klasická hudba a hudební nástroje, hudební žánry (po současné trendy);

keramika a porcelán;

malířství, sochařství, architektura,

divadelní žánry ad.

Požadavky pro atest (forma testu): znalosti v rozsahu přednášek

Last update: UDVANDRS (16.02.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html