SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Tibetan Language - AKH100103
Title in English: Tibetština
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Hanker
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martin Hanker (11.02.2019)
Kurz si klade za cíl seznámit neoborové studenty se základními charakterovými rysy tibetštiny, a to jak psané, tak i hovorové. Stran hovorové tibetštiny bude vyučována její lhasská varianta, tedy lingua franca oblasti Centrálního Tibetu. Kromě jazyka samotného budou v rámci kurzu probrány také specifika tibetské literatury, případně některé historické události s jazykem přímo související.

Kurz nepředpokládá žádnou předchozí znalost jazyka. Orientace v základní lingvistické terminologii výhodou.

Od studentů se předpokládá aktivní účast na hodinách, pravidelná domácí příprava a četba sekundární literatury.

Po skončení kurzu by měl student být schopen pokračovat v samostudiu jazyka či navázat na některý z následných kurzů tibetštiny.

https://quizlet.com/64666808/how-to-read-classical-tibetan-flash-cards/

Kurz je realizován pod záštitou platformy Library of Languages.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Martin Hanker (11.02.2019)
  • účast na přednáškách min. 75%
  • závěrečný test min. 70%
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martin Hanker (11.02.2019)

TOURNADRE, Nicolas a Sangda DORJE. 2003. Manual of Standard Tibetan: Language and Civilization. Snowlion: Ithaca, New York.

GARRETT, Edward a Nathan W. HILL. 2015. “Constituent Order in the Tibetan Noun Phrase.” V SOAS Working Papers in Linguistics 17: 35–48.

TOURNADRE, Nicolas. 2013. “The Tibetic Languages and Their Classification.” V Trans-Himalayan Linguistics: Historical and Descriptive Linguistics of the Himalayan Area, 105–129.

VOLLMANN, Ralf. 2008. “Tibetan Verbs.” V Descriptions of Tibetan Ergativity: A Historical Account. Graz: Leykam.

HILL, Nathan W. 2012. “A Note on the History and Future of the ‘Wylie’ System.” V Revue d’Etudes Tibétaines, no. 23: 103–105.

SCHAIK, Sam van. 2015. “Manuscripts and Printing: Tibet.” BEB I: 959–967.

SCHAIK, Sam van. 2014. “Towards a Tibetan Palaeography: Developing a Typology of Writing Styles in Early Tibet.” V Manuscript Cultures: Mapping the Field, edited by Jörg Quenzer, Dmitry Bondarev, and Jan-Ulrich Sobisch, 299–337. De Gruyter.

CABEZÓN, José Ignacio a Roger R. JACKSON. 1996. Tibetan Literature: Studies in Genre. Studies in Indo-Tibetan Buddhism. New York: Snow Lion.

SCHAEFFER, Kurtis R. 2014. The Culture of the Book in Tibet. Columbia University Press.

PRESTON, Craig. 2005. How to Read Classical Tibetan Volume One: A Summary of the General Path. New York: Snow Lion.

 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martin Hanker (11.02.2019)

- úvod do historie jazyka, obecné informace, seznámení se s učebnicemi a sekundární literaturou
- diskuze na úvodním teoretickým jazykovým rámcem, tibetština v elektronických zařízeních
- problematika Wylieho transliterace a tibetské abecedy, práce se slovníkem
- struktura a logické jazykové celky tibetské věty, slovotvorba
- tibetská slovesa a pádové částice
- egoforie, anticipace, identifikace, existence, mluvnické číslo
- číslovky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html