SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Archaeology of Western Mediterranean seminar I - AKA500105
Title: Seminář k archeologii Západního středomoří I
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / 10 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Annotation - Czech
Seminář je provázán s předměty Archeologie předřímské Itálie, Archeologie Západního Středomoří nebo
Archeologie Etrurie v závislosti na tom, jaká z těchto přednášek se v příslušném akademickém roce odehrává.
Semináře jsou dále tématicky zaměřeny. Studenti zde aktivně rozvíjejí své znalosti archeologie Apeninského
poloostrova a západního Středomoří. Rozvíjejí dále svou schopnost práce s odbornou cizojazyčnou literaturou,
stejně jako schopnost odborné argumentace. Studenti musí přednést i sepsat referát po způsobu vědeckého
článku a aktivně se podílet na diskusi k jednotlivým tématům.
Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (11.03.2021)
Literature - Czech

Odborná literatura je volena podle tématu zadaného referátu a diskutovaných témat.

Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (31.05.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html