SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Excursion - AKA500100
Title: Exkurze
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 1 [days]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Annotation - Czech
Výuka klasické archeologie je pravidelně doplňována exkurzemi do muzeí a na vhodné archeologické lokality.
Kratší návštěvy sezónních výstav v muzeích v ČR včetně institucí spravujících univerzitní sbírku odlitků klasické
archeologie (Galerie antického umění v Hostinném a expozice zámku v Duchcově) jsou pravidelně alternovány s
několikadenními (1–2 týdny) exkursemi do vybraných oblastí klíčových pro pochopení antického světa. Osobní
obeznámení s povahou krajiny, lokalitami, památkami i artefakty vystavenými v musejích je nedílnou složkou studia
archeologie.
Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (11.03.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html