SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Archaeology of Western Mediterranean - AKA500086
Title: Archaeology of Western Mediterranean
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 22 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Annotation - Czech
Přednáška poskytne základní přehled o archeologii západního Středomoří doby předřímské a počátku doby
římské. Bude tak sledován vývoj mezi mladší/pozdní dobou bronzovou a prvním/druhým stoletím nového
letopočtu v Hispánii, jižní Galii, severní Africe, na Sardinii, Korsice a v neřecké části Sicílie. Krom historického
úvodu a nástinu vývoje a hlavních rysů lokálních archeologických kultur, bude předmětem zájmu zejména řecká,
punská a římská přítomnost v oblasti a formy interakce mezi jimi a místními kulturami.Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (18.03.2021)
Literature - Czech

Aubet, M.E.: The Phoenicians and the West: Politics, Colonies and Trade. Cambridge 2001.

Corbier, P. - Griesheimer, M.: L'Afrique romaine : 146 av. J.-C.-439 ap. J.-C. Paris 2005.

Garcia, D.: La Celtique méditerranéenne. Habitats et sociétés en Languedoc et en Provence du VIIIe au IIe siècle av. J.-C. Paris 2004.

Garcia Alonso, F. ed.: De Iberia a Hispania. Barcelona 2008.

Garcia Alonso, F. - Munilla Cabrillana, G.: Protohistoria mediterránea. Barcelona 1995.

Horn, H.G. - Rüger, Chr.B. eds: Die Numider : Reiter und Könige nördlich der Sahara: Katalog der Ausstellung Bonn 1979-1980. Köln 1979.

Lorrio Alvarado, A.J: Los Celtiberos. Complutum Anejos VII. Madrid 1997.

Moscati, S. ed.: The Phoenicians. Catalogue of exhibition, Venice 1988. Milano.

Müller, C. F. ed.: Kunst und Kultur Sardiniens vom Neolithikum bis zum Ende der Nuraghenzeit. Katalog der Austellung Karlsruhe 1980.

Py, M.: Les Gaulois du Midi2. Paris 2012.

Sennequier, G. - Colonna, C. eds.: L'Algérie au temps des royaumes numides : Ve siècle avant J-C-Ier siècle après J-C. Catalogue d‘exposition, Rouen 2003 - Constantine 2004. Somogy 2003.

Last update: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (20.02.2017)
Syllabus - Czech

1) Úvod, chronologická schémata západního Středomoří, hlavní geografické a kulturní celky

2) Mladší a pozdní doba bronzová, počátek doby železné - první kontakty s Vých. Středomořím: Sardinie, Huelva.

3) Počátek foinické přítomnosti v západním Středomoří a severní Africe.

4) Konec doby bronzové a raná doba železná na Iberském poloostrově.

5) Konec doby bronzové a raná doba železná v jižní Francii a Katalánsku.

6) Punská Sicilie.

7) Mladší doba železná v jižní Francii a na Korsice.

8) Iberský poloostrov do druhé punské války.

9) Punské války.

10) Předřímská severní Afrika.

11) Romanisace Hispánie.

12) Římská Hispánie.

13) Římská severní Afrika.

Last update: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (01.07.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html