SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of archaeological thought / theory of archaeology - AKA500066
Title: Dějiny archeologického myšlení / teorie oboru
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: APA111015
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Interchangeability : APA111015
Is interchangeable with: AKA500060
Annotation - Czech
Cílem kursu je prohloubit znalosti archeologické teorie (včetně otázek specifických pro archeologii klasickou)
jednak prostřednictvím přednášek představujících vývoj archeologického myšlení v chronologické perspektivě
(tedy postup po jednotlivých fázích tohoto vývoje, školu od školy či paradigma od paradigmatu), jednak řadou
přednášek zaměřených na konkrétní témata, představovaná pak napříč vývojem a myšlenkovými přístupy.
Last update: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (01.07.2015)
Literature - Czech

Bintliff, J. - Pearce, M.: The Death of Archaeological Theory? Oxford 2011.

Bouzek, J. et al.: Dějiny Archeologie I + II2. Praha 1983, 1984.

Demoule, J.-P. - Giligny, F. - Lehoërff, A. - Schnapp, A.: Guide des méthodes de l'archéologie. Paris 2009.

Eggert, M.: Prähistorische Archaeologie. Konzepte und Methoden. Tübingen - Basilej 2001.

Hodder, I.: Reading the Past.3 Cambridge 2003.

Parker Pearson, M.: The Archaeology of Death and Burial. Sutton 1999.

Renfrew, C. - Bahn, P.: Archaeology: Theories, Methods and Practice. London 2000.

Sklenář, K.: Archaeology in central Europe: the first 500 years. Leicester 1983.

Trigger, B.: History of archeological thought2. Cambridge 2006.

Vašíček, Z.: Archeologie, historie, minulost. Praha 2006.

Last update: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (01.07.2015)
Syllabus - Czech

1) Teorie teorie a věda o vědě

2) Od předarcheologií k archeologii: sběratelství, první systematisace; první teorie - význam klasické archeologie

3) Archeologie klasická a prehistorická mezi koncem 19. a 1. pol. 20. stol.

4) Systémy, procesy a middle range theory - poválečný vývoj.

5) Postprocesuální bouře a eklektický pokoj - 1980-2010; současná klasická archeologie

6) Řád v artefaktech a vztah k realitě?

7) Archeologie a historie

8) Kultury a etnika

9) Vztahy a kontakty

10) Obraz a význam

11) Mrtví a živí - pohřební archeologie

12) Genderová archeologie

Last update: Stančo Ladislav, doc. PhDr., Ph.D. (01.07.2015)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html