SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Excursion II - AKA100119
Title: Exkurze II
Guaranteed by: Institute for Classical Archeology (21-UKAR)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 1 [days]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Annotation - Czech
Výuka klasické archeologie je pravidelně doplňována exkurzemi do muzeí a na vhodné archeologické lokality.
Kratší návštěvy sezónních výstav v muzeích v ČR včetně institucí spravujících univerzitní sbírku odlitků klasické
archeologie (Galerie antického umění v Hostinném a expozice zámku v Duchcově) jsou pravidelně alternovány s
několikadenními (1–2 týdny) exkursemi do vybraných oblastí klíčových pro pochopení antického světa. Osobní
obeznámení s povahou krajiny, lokalitami, památkami i artefakty vystavenými v museích je nedílnou složkou studia
archeologie.
Last update: Tušlová Petra, Mgr., Ph.D. (10.03.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html